Toekenning Makerskapitaal

Interdisciplinair performancekunstenaar Sam Scheuermann ontvangt als tweede maker een bijdrage van €7500 uit het Makerskapitaal. Dit nieuwe cultuurfonds, geïnitieerd door Het Huis Utrecht, ondersteunt theatermakers in het realiseren van hun productie en/of organisatieontwikkeling. Sam Scheuermann ontvangt de bijdrage voor de ontwikkeling van haar werk ‘A study on becoming’.

A Study on becoming
A study on becoming benadert onze samenleving als ecosysteem, een vivarium van de hedendaagse mens. In een glazen ruimte van twee bij drie meter wordt de biotoop van onze samenleving geschept. Een systeem van onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid waarvan eenieder onderdeel is. Dat dit werk zowel in een museale omgeving als in het theater kan worden getoond spreekt het bestuur van het Makerskapitaal tot de verbeelding.
Sam Scheuerman is sinds haar residentie in 2019 verbonden aan Het Huis Utrecht. Hier werd een eerste schets voor A study on becoming gemaakt.

Sam Scheuermann
“Het Makerskapitaal geeft mij de kans om het werk open te stellen voor publiek om een volgende stap te kunnen zetten. Afwisseling in onderzoek en presentatie maakt dat het werk altijd in ontwikkeling blijft.” Aldus Sam Scheuermann. Op 17 t/m 19 juli is het werk voor het eerst te zien tijdens festival Welcome to the Village in Leeuwarden.
Sam Scheuermann (1994, Tilburg, NL) studeerde in 2017 af aan de regieopleiding op de Toneelacademie Maastricht. Spelend op de grens van theater en beeldende kunst creëert ze fysieke performances en installaties die de verhouding tussen performer en toeschouwer op scherp zetten.

Het Makerskapitaal
Het Makerskapitaal honoreert per jaar twee makers die in Het Huis onderzoek hebben gedaan. Zij kunnen een aanvraag doen voor het realiseren van een productie en/of voor organisatieontwikkeling. Komende deadline voor een aanvraag is 1 oktober 2020. Lees hier Het Huis Utrecht Makerskapitaal Regelement!

 

Credits
Portretfoto: Koen van der Heijden
Foto A study on becoming: Sam Scheuermann