INHOUD Lancering Anne Faber Stipendium

Het Huis Utrecht is in 2018 het Anne Faber Stipendium gestart ter nagedachtenis aan onze collega Anne. Het Anne Faber Stipendium ondersteunt jonge zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun leiderschap. 

Het stipendium bedraagt een toelage van € 15.000 voor scholing, netwerkvorming en een bijdrage in het levensonderhoud. Het Anne Faber stipendium wordt vanaf 2018 jaarlijks uitgereikt aan één talentvolle jonge zakelijk leider. De aanvraagprocedure is nu gestart en loopt tot en met tot en met woensdag 28 maart 2o18 a.s. De uitreiking van het stipendium vindt plaats in mei.

Op deze pagina vind je meer achtergrondinformatie over het stipendium. Wil je kans maken op het stipendium klik hier voor de aanvraagprocedure en voorwaarden van deelnameUPDATE: inschrijving gesloten

Niet aanvragen, wel geïnteresseerd? Word begunstiger!
Het is mogelijk om het Anne Faber Stipendium te steunen en de toekomst van het stipendium te waarborgen door een bijdrage over te maken op IBAN NL78RABO0394413261 t.n.v. Het Huis Utrecht o.v.v. Anne Faber Stipendium. Wil je na jouw donatie op de hoogte blijven van het stipendium, mail dan naar info@hethuisutrecht.nl o.v.v. donatie Anne Faber Stipendium.

Over Anne en haar ambities
Anne Faber werkte bij Het Huis Utrecht toen zij in het najaar 2017 door een misdrijf om het leven werd gebracht. Anne wilde directeur of zakelijk leider worden in de culturele sector. De eerste stappen die zij in de theaterwereld (bij Het Huis Utrecht) zette kenmerkten zich door een combinatie van nieuwsgierigheid en eigengereidheid die eigenlijk altijd de voorbode van een succesvolle loopbaan in de kunstensector is.

Het Huis Utrecht wil de ambitie van Anne doorzetten voor zakelijk leiders en ambitieuze jonge professionals met de toekomst voor zich. Daarom richt Het Huis Utrecht ter nagedachtenis aan Anne het Anne Faber Stipendium op. Met het stipendium wil de organisatie een actieve bijdrage leveren aan de loopbaan van de nieuwe zakelijk managers in de culturele sector.

Waarom een stipendium voor zakelijk leiders?
Een zakelijk leider is een functie naast een kunstenaar of binnen een gezelschap die zorgt dat de kunsten en daarmee de kunstenaar zich kan ontwikkelen. Een kunstenaar maakt werk, daaromheen ligt veel regelwerk, administratie, maar liggen ook uitdagingen, zoals een goed netwerk opbouwen, partners vinden, toon- of tentoonstellingsplekken organiseren en publiek aan het werk van de kunstenaar binden.

Het vak van zakelijk leider is moeilijk tijdens een opleiding te leren. Op dit moment kent het kunstvakonderwijs ook geen gerichte opleiding zakelijk leiderschap. Potentiële talenten leren het vak buiten school in moeilijke omstandigheden. Beginnende kunstenaars en/of gezelschappen hebben nauwelijks mogelijkheden om zakelijk leiders te betalen. Hierdoor blijft het een vak dat in vrije tijd wordt uitgeoefend en maar zelden tot wasdom komt. Kunstenaars kunnen beurzen aanvragen om zich te ontwikkelen. Voor zakelijk leiders geldt dit niet. Er zijn geen fondsen of overheden die investeren in de zakelijke kant van de artistieke organisatie. Hierdoor is er de laatste 15 jaar, mede door bezuinigingen vanuit overheden voor ontwikkeling van jonge gezelschappen, een groot tekort aan zakelijke leiders ontstaan. Het Huis Utrecht wil de komende jaren met het Anne Faber Stipendium een bijdrage leveren aan een nieuwe generatie managers en zo meehelpen het tekort terug te dringen.

Kunstenaar zoekt zakelijk leider voor de toekomst
De zakelijk leiders van de toekomst zijn in staat om het interne creatieproces van een organisatie te verbinden met de wensen/eisen/kansen van de buitenwereld. Zij moeten zich staande weten te houden in een veranderende kunstenwereld waarin subsidies schaars zijn en waarin ondernemerschap en netwerkvorming essentieel zijn om een duurzame praktijk op te zetten. Succesvolle gezelschappen en kunstenaars werken vanuit een actueel maatschappelijk en politiek besef. Zij maken theater wat niet altijd gemakkelijk in een genre te stoppen is en steeds vaker buiten een reguliere theaterpraktijk uitgevoerd wordt. Dit vraagt van een zakelijk leider eenzelfde drive en actualiteitsbesef om plannen uitgevoerd te krijgen in combinatie met een groot ondernemerschap dat verder reikt dan het aanvragen van subsidies.

Een zakelijk leider is competent en ervaren in de organisatie van kunstproducties, op de terreinen:

  • Budget: marketing, fondsenwerving, begroten, budgetbewaking, onderhandelen leveranciers
  • Tijd: planning, coördinatie, afstemming, voortgangsbewaking
  • Kwaliteit: publieksbenadering, klantgerichtheid, organisatie
  • Management: leidinggeven, delegeren
  • Netwerken: opbouwen en onderhouden
  • Politiek en maatschappelijk: actief kunnen deelnemen aan politieke –en maatschappelijke discussies over de positie van de kunsten
  • Sparringpartner voor kunstenaar; begrijpen en ondersteunen van het artistiek inhoudelijke product

 

Aanvraag stipendium

Ben je benieuwd naar de aanvraagprocedure en voorwaarden voor deelname, klik hier voor verdere informatie. (vanaf 5 februari 16.00 uur)

REAGEER