Residentiegesprek

Ons residentieprogramma is tot de zomer stil komen te liggen. Geplande residenties zijn verplaatst en makers zitten thuis. Online houden we contact met ze en ondersteunen we ze daar waar mogelijk om de veranderende werkelijkheid samen vorm te geven. Dit kan o.a. resulteren in een online residentie zoals bij  Collectief MOHA  lees je hier meer.

Eind mei spraken Marijn Lems (dramaturg ) en Milone Reigman (artistiek coördinator ) met een aantal kunstenaars over hun situatie. Collectief Ludvik zou op de Operadagen in mei een nieuw project presenteren, maar vormt dat plan nu om naar een podcast, die in de loop van de komende maanden zal verschijnen. Hendrik Kegels & Sonja van Ojen, Yinka Kuitenbrouwer en Francesca Lazzeri stelden zich vragen over de impact van de crisis op hun kunstenaarschap. Hoe bereik je je publiek – en zullen nieuwe artistieke vormen tot een veranderende relatie tot je toeschouwers leiden (een vraag die vooral voor Kuitenbrouwer pertinent is, omdat haar werk in zijn documentaire karakter al in de creatieperiode een verbintenis met ‘het publiek’ aangaat)? Hoe veranderen de ideeën over samenwerking of solo-creatie als je niet met anderen in een ruimte kan werken (hoe organiseer je artistieke uitwisseling)? En hoe verhouden de thema’s die de makers voor ogen hadden in hun onderzoek zich tot de ‘nieuwe wereld’ waarin we ons plotseling bevinden?

Dit gesprek blijven we doorlopend voeren – alle makers gaven aan dat ze vooral behoefte hadden aan gedachtewisseling en feedback.
Ook in voorbereiding op de periode waarin we weer voorzichtig met residenties kunnen beginnen beleggen Marijn en Milone nog regelmatig dit soort gesprekken.