PROGRAMMA What You See Festival • vrijdag

22
nov
13.00 t/m 18.00u Het Huis Utrecht v.a. €9,-

Met een uitdagend programma waar de urgentie én het plezier van af spat bevraagt het What You See Festival normen rondom gender en identiteit. De theater- en dansvoorstellingen, het inhoudelijke symposium, het filmprogramma en de exposities op openbare plekken bieden nieuwe perspectieven op de thema’s. Lees verder voor het programma in Het Huis Utrecht.

English below.

Programma: What You See Symposium
Vrijdag 22 november, 14.00 – 17.00 uur

Drie kunstwerken, drie gasten, drie gesprekken. Columnist en model Valentijn de Hingh is gespreksleider van dit symposium dat je steeds nieuwe perspectieven laat ervaren. Feminist, schrijver en redacteur Meredith Greer opent het symposium met een kort statement, waarna we inzoomen op kunst en dialoog. Regisseur Ira Kip toont een paar scènes uit haar veelbewogen voorstelling Shrew Her, dat onze ideeën over genderrollen bevraagt. Schrijver en bioloog Mariken Heitman draagt voor uit haar zintuigelijke debuut De Wateraap en deelt exclusief materiaal uit haar tweede boek waar ze momenteel aan werkt. Fotograaf Marvel Harris en documentairemaker Jessica Villerius sluiten de middag af met een stuk uit de persoonlijke documentaire ‘Alles is Nu’ waarin Villerius je meeneemt in het transitieproces van Marvel. De kunstenaars nemen allemaal een gast mee die een ander licht schijnt op hun werk, waarna het gesprek met het publiek geopend wordt.
Laat je voorafgaand aan en tijdens de pauze van What You See Symposium verrassen door de pop-up performances van de studenten Music 3.0 van het HKU Conservatorium en speel You’ll Never Guess Who, de onspeelbare versie van het klassieke Wie is het?

Koop hier je ticket voor het symposium: Ticket

Programma: You’ll never GUESS WHO
vrijdag 22 november, doorlopend van 13.00 – 18.00 uur, geen ticket voor nodig

You’ll Never GUESS WHO is de onmogelijke levensgrote versie van het gezelschapsspel ‘Wie is het?’ waarmee de Antwerpse stads- dichter en voormalig curator van het Antwerp Queer Arts Festival Maud Vanhauwaert ons denken en kijken ter discussie stelt. Hoe kijken we naar de ander? Welke vragen gebruiken we om de ander te benaderen? Durven we verder kijken dan het plaatje? Zus èn zo, zwart èn wit, vis èn vlees, ’t een èn het ander; de 20 individuen op de foto’s zijn niet in hokjes te vangen.

 


 

Program: What You See Symposium
Friday, November 22. 14.00-17.00 hour

Three art works, three guest, thee conversations. Led by writer and model Valentijn de Hingh, What You See Symposium constantly shifts your perspectives through the art you’re experiencing. After the opening statement of feminist, writer and editor Meredith Greer, the symposium zooms in on art and dialogue. Director Ira Kip presents scenes from her tumultueus performance Shrew Her, that questions our ideologies of gender roles. Writer and biologist Mariken Heitman reads from her sensorial debut De Wateraap (the Water Ape) and shares new material from her coming book. Photographer Marvel Harris and film maker Jessica Villerius show a fragment of the personal documentary ‘Alles Nu’ (Everything now) in which you witness the transitioning process of Marvel. All artists are asked to invite a guest that will reflect upon the work, after which the conversation is opened up to the audience.

Students of Music 3.0 of the HKU Conservatory will surprise you before and during What You See Symposium with short pop-up performances. And be challenged to play You’ll Never Guess Who, the unplayable version of the classical game Who Is It?

Buy your ticket for the symposium here: Ticket

Program: You’ll Never GUESS WHO
Friday, November 22. Continuously from 13.00 – 18.00 hour
Saturday, November 23. Continuously from 13.00 – 18.00 hour

The gigantic You’ll Never GUESS WHO is the impossible version of the game ‘Wie is het?’ (Who is it?), developed by city poet of Ant- werp and former curator of the Antwerp Queer Arts Festival, Maud Vanhauwaert. The game questions our way of looking and thinking. How do we encounter one another? Which questions do we use

to define and approach people? Can we allow ourselves to look behind the first image? This and that, black and white, meat and fish, one and the other; the 20 individuals in the game are hard to put in boxes.

 


REAGEER