PROGRAMMA Spoormakers Festival • ontdek gloednieuwe voorstellingen

Spoormakers Festival 2019
12
feb
19.30 t/m 23.00u Het Huis Utrecht €18
TICKETS

Benieuwd naar het programma van het Spoormakers Festival 2020 op di 11 februari?

Check het hier! 

 

 

Gloednieuw kunstzinnig festival

Spoormakers is het festival waar je gloednieuwe voorstellingen ontdekt. Van muziektheater tot urban dance, van mime tot teksttoneel. Op 12 en 13 februari vindt de eerste editie van dit mini-festival plaats in Het Huis Utrecht.

For english scroll down

Ben je theater-fan of juist nog nooit naar een voorstelling geweest? Hou je van dans of is muziek meer jouw ding? Ervaringsdeskundige of newbie, met een nieuwsgierige en avontuurlijke insteek ben je bij Spoormakers Festival helemaal aan het juiste adres. Het idee is simpel, voor €18 koop je een (avond)ticket, hiervoor krijg je een overvol en avondvullend programma met een waanzinnige selectie van spiksplinternieuw theater, dans én muziek.

Ontdekken

Het Huis Utrecht is een huis voor (podium)kunstenaars en nieuwe ideeën. Het biedt kunstenaars en andere creatieven een plek en begeleidt hen in de groei van hun plannen. Veel nieuw talent heeft zich bij Het Huis Utrecht aangemeld om een plek te verwerven op Spoormakers festival. Geselecteerd is niet enkel op de kwaliteit, maar ook op diversiteit en nieuwheid. Niets van wat je tijdens Spoormakers Festival ziet, hoort of ervaart is eerder elders in Utrecht vertoond. Zo ben je als bezoeker dus verzekerd van een gloednieuw en veelzijdig programma.

Mini-festival

Er is zoveel aanbod dat het vaak lastig kiezen is. Iemand die wel eens een keer naar theater, of een dansvoorstelling zou willen, maar niet goed weet waar hij heen moet, daarvoor maken wij een selectie. Zo is Through the Valley van Teddy’s last ride te zien. Een duister sprookje verteld in een waanzinnige combinatie van theater, dans en muziek. In een sensuele mix van camp, kitsch en strakke choreografieën. Of laat je oren strelen door de muziek van Eva van Manen, die het midden houdt tussen spoken word en pop.
Laat jij je verrassen door gloednieuw theater, dans en performance talent? Dompel je 12 en/of 13 februari dan onder in Spoormakers Festival!

Blokkenschema Spoormakers Festival 12 februari 2019
Spoormakers Festival blokkenschema 12 februari 2019 - Het Huis Utrecht
Programma dinsdag 12 februari vanaf 20:00u-23:00u

Finality’s an Ashtray – Ivan Cheng
Muziek performance
Finality’s an Ashtray is een muziekperformance als een auto-ongeluk, een meditatie op input en consumptie. Chengs poëtische taal en de duistere vorm die hij aan zijn klank-gedicht meegeeft nemen je mee naar een plek die het midden houdt tussen droom en werkelijkheid.

Who Wants to Meet a Real God Damn American? – Noah Voelker  
Lecture performance
Who Wants to Meet a Real God Damn American? is een lecture performance waarbij Noah Voelker probeert te begrijpen wat het betekent om een ​​echte Amerikaan te zijn. Hij ontmantelt daarmee de vooroordelen die wij als Europeanen hebben, maar laat ook zien hoe sturend een nationale of lokale cultuur kan zijn in je ontwikkeling.

Phantom Island – Hendrik Kegels & Sonja van Ojen
Beeldend theater
Phantom Island is een uitnodiging te geloven in dat wat onwaarschijnlijk lijkt. In deze verrassende beeldende performance wordt de ruimte zelf de inzet van een pleidooi voor verbeeldingskracht.

One blood – Fractal collective
Urban dance
Het urban-dance-collectief Fractal werpt in deze hypnotiserende performance een blik op uitsluiting en discriminatie, en hoe mechanismes van onderwerping zichzelf steeds weer reproduceren.

Pure Prime – Collective PRIME
Dans
In een mechanische, zelfs robotische choreografie onderzoeken drie dansers de teloorgang van menselijke intimiteit in een tijd van digitale communicatie.

Papa Was A Rolling Stone – Dorien van Gent
Theatraal concert
Papa Was A Rolling Stone is een theatraal concert volledig gebouwd rondom het gelijknamige nummer van The Temptations. In deze muzikale roadtrip wisselen tekst en muziek elkaar af, buitelen personages en herinneringen over elkaar heen en volgen we de zoektocht van een dochter naar een vader die nooit ging zwerven.

———-

Brand new festival

Spoormakers is the festival where you discover brand new performances. From music theater to urban dance, from mime to text theater. On February 12 and 13, the first edition of this mini-festival takes place in Het Huis Utrecht.

Are you a huge fan of theater? Do you like dance and/or music? Expert or newbie, with a curious and adventurous approach you are at the exact right place at Spoormakers Festival. The idea is simple, for €18 you buy an (evening) ticket and you’ll get a full evening program with an amazing selection of brand new theater, dance and music in return.

Discover

Het Huis Utrecht is a home for (performing) artists and new ideas. It offers artists and other creatives a spot and guides them in the growth of their plans. A lot of new talent has signed up at Het Huis Utrecht to acquire their performance at Spoormakers Festival. Selection took place not only at quality, but also on diversity and novelty of the work. None of what you see, hear or experience during Spoormakers Festival has been shown elsewhere in Utrecht. As a visitor you are assured of a brand new and versatile program!

Mini festival

In the wide offer of art-programs it is often difficult to choose. With Spoormakers Festival, we’ve already made a diverse ( theater, dance, performance) selection for you. Visit Through the Valley of Teddy’s last ride. A dark fairy tale told in a wild combination of theater, dance and music. In a sensual mix of camp, kitsch and tight choreographies. Or let your ears be caressed by the music of Eva van Manen, who keeps the middle between spoken word and pop.
Be surprised by brand new theater, dance and performance talent. Immerse yourself 12 and / or 13 February during #Spoormakers Festival!

Program Tuesday 12 February from 20:00h to 23:00h:

Ivan Cheng – Finality’s an Ashtray
Music performance
Finality’s an Ashtray is a music performance as a car accident, a meditation on input and consumption. Cheng’s poetic language and the dark form he gives to his sound poem take you to a place that is somewhere between dream and reality.

Noah Voelker – Who Wants to Meet a Real God Damn American?
Lecture performance
Who Wants to Meet a Real God Damn American? is a lecture performance in which Noah Voelker tries to understand what it means to be a true American. He thereby dismantles the prejudices Europeans have, but also shows how managing a national or local culture can be in your development.

Hendrik Kegels & Sonja van Ojen – Phantom Island
Visual theater
Phantom Island is an invitation to believe in what seems unlikely. In this surprising visual performance, space itself becomes the use of a place for imagination.

Fractal collective – One blood
Urban dance
The urban-dance collective Fractal casts a glance at exclusion and discrimination in this hypnotic performance, and how submission mechanisms reproduce themselves over and over again.

Collective PRIME – Pure Prime
Dance
In a mechanical, even robotic choreography, three dancers investigate the loss of human intimacy in a time of digital communication.

Dorien van Gent – Papa Was A Rolling Stone
Music
Papa Was A Rolling Stone is a theatrical concert completely built around the eponymous song by The Temptations. In this musical roadtrip, text and music alternate, characters and memories tumble over each other and we follow the search of a daughter to a father who never went roaming.


REAGEER