PROGRAMMA Meet the Artist • voorstelling Without Damage

Meet the Artist - Without Damage
21
jan
20.00 t/m 21.00u Het Huis Utrecht € 14
TICKETS
Without Damage

Een solo die over niks gaat

For English scroll down

“Boomstammen zijn stevig maar takken zijn kwetsbaar. Het fuseren van stevigheid en kwetsbaarheid is hoe ze overleeft – en deze balans is ook hoe wij de wereld navigeren. De kunst van het lichaam zich aan te passen aan zijn omgeving is hetzelfde mechanisme om te overleven. Het controleren van de harde en flexibele elementen representeert de interne en externe wereld van een persoon.” 

In Without Damage, onderzoekt de veelgeprezen Egyptische choreograaf en artistiek directeur Mohamed Fouad hoe het menselijk lichaam zich aan een veranderende omgeving aanpast – specifiek met een publiek voor zich – en reflecteert daarmee op de actie van kunst zelf. De solo is zwaar beladen maar gaat tegelijkertijd over helemaal niks: het gaat niet over Trump, niet over terrorisme, en zeker niet over krokante kip van de KFC. Of misschien juist wel?

Het materiaal komt uit het choreografisch onderzoek van Fouad en reflecteert op het navigeren van interne en externe krachten. Het bevraagt het verhandelen van de tijd die een performer spendeert om zijn vaardigheden, identiteit, emoties en lichaam aan zijn publiek aan te bieden. Hoeveel mogen we van een performer vragen zonder schade aan te richten?

 “Absolutely masterful!” (Festival d’Avignon, juli 2018, Le Site info)

“Without Damage” gets a ground-breaking debut at Egypt’s D-CAF” (Theatretimes, april 2018)

Credits

concept & choreografie Mohamed Fouad muziek Ahmed Saleh lichtontwerp & techniek Saber El Sayed visuals Hakim Abdelnaeem productie Orient productions and D-CAF Festival with the support of the Tamasi performing arts collective.

Diner ticket:

A solo that is about nothing

“Tree trunks are solid but a tree’s branches are fragile. Merging solidity and fragility is the secret of its survival–and this balance is how we navigate our world too. The body’s capability to adapt to its environment is also its mechanism to survive. Being in control of the firm and malleable elements creates a link between one’s internal and external world.”

In Without Damage, the much praised Egyptian choreographer and artistic director Mohamed Fouad explores how the human body adapts to its changing environment–especially to an audience–and by doing so reflects on the action of art itself. The solo is both heavily charged and at the same time about absolutely nothing: it’s not about Trump, terrorism, and definitely not about crispy KFC chicken. Or is it?

The material comes from choreographic research by Fouad and is a reflection on the navigation of internal and external forces. It asks questions about the commodification of the time that the performer spends offering their skills, identity, emotions, and body to the audience. How much are we allowed to take from the performer without causing damage?

“Absolutely masterful!” (Festival d’Avignon, July 2018, Le Site info)

“Without Damage” gets a ground-breaking debut at Egypt’s D-CAF” (Theatretimes, April 2018)

Credits

concept & choreography Mohamed Fouad music Ahmed Saleh light design & technical direction Saber El Sayed
visuals Hakim Abdelnaeem production Orient productions and D-CAF Festival with the support of the Tamasi performing arts collective.

Dinner ticket:


REAGEER