PROGRAMMA Makersdag 2020

Ontdek werk van de theater- en dansmakers van morgen!
10
feb
09.30 t/m 17.00u Het Huis Utrecht v.a. €15,-
TICKETS

Ben je nieuwsgierig naar de nieuwe generatie theatermakers? De jaarlijkse Makersdag van Het Huis Utrecht is een bomvolle dag met werk van de theater- en dansmakers van morgen!

Scroll down for English!

Tijdens de zesde editie van de Makerdag op maandag 10 februari 2019 (09.30 – 17.00 uur) zie je spiksplinternieuwe voorstellingen van  verschillende makers. Wil jij bij deze dag aanwezig zijn? Koop hier je ticket!

Ben je benieuwd hoe het blokkenschema en de routers er uit zien? Bekijk het hier. Het werkt zo: bij binnenkomst op maandag 10 februari kies je een route en ontvang je een polsbandje. Let op: er zijn een beperkt aantal deelnemers per route. De inloop is vanaf 9.30 uur en het programma begint om 10.00 uur, dus kom op tijd!

De makers van de Makersdag 2020:

Moreno Perna – AURA: A Shamanistic Techno Ritual of Dance
Genre: Dance
Moderne Theater dans, Academy of Theatre and Dance / 2015
Het lichaam wordt gezien als de bron van de aura en beweging als de taal van de geest. In AURA wordt met extatische dans een geladen sfeer gecreëerd. Moreno Perna en Evgenia Rubanova brengen een sjamanistisch technoritueel dat een beroep doet op al je zintuigen. Lees meer >>

Billy Mullaney – Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard
Genre: Theater
DasArts / 2019
In Never Never Never… monteert Billy Mullaney in twee dagen een trailer voor een voorstelling die nooit zal worden gemaakt. Lees meer >>

Inga Huld Hákonardóttir – Again The Sunset
Genre: Choreography
P.A.R.T.S / 2014
Again The Sunset zoekt naar het geluid van fysieke materialen. De choreografie en geluidscompositie die ontstaan refereren aan het cyclische van de geschiedenis, van de natuur en in menselijke relaties. Lees meer >>

Annica Muller – Burning Butterfly XL
Genre: theater
Acteursopleiding, HKU / 2015
Burning Butterfly XL is een unieke solovoorstelling van Annica Muller over het nachtelijke leven in stripclub La Luna en werpt een humoristische en rauwe blik op seksualiteit, grenzen en macht. Lees meer >>

Gina-Alina Patilea – She, Practicing The Future!
Genre: theater
MA Theater Studies / 2014
Hoe kan een lichaam zich voorbereiden op een onzekere toekomst? She, Practicing the Future! poogt een verbinding te maken met zwoegende (vrouwelijke) lichamen en deze te (her)ontdekken. Lees meer >>

Het Verbond – Voor De Overlevenden
Genre: performing arts
Een absurdistische voorstelling die ons meeneemt in gedachten over de dood. Want wat als je al vroeg in je leven met de dood in aanraking komt? Met wie kun je dan praten, met wie zoek je contact en hoe doe je dat? Lees meer >>

Maarten Heijnens en Anthony van Gog – Breathing Piece
Genre: Performative Composition
Toneelacademie Maastricht / 2019
Waarom roept een concert op een andere manier emoties op dan een theatervoorstelling? Kan je iets vergelijkbaars bereiken in een theatercontext?
Breathing Piece is een muzikale uitvoering zonder instrumenten, met enkel de lichamen van de performers. Lees meer >>

José Montoya & Jouke Koning – Schitterend in Afwezigheid
Music release Art Exposition
Theatre & Education, HKU / 2010
In een tijd waarin iedereen zichzelf als product ziet en dat op het wereldwijde web promoot, is dit een tegenreactie van Montoya en Koning.
Een album dat zelfs op z’n release niet getoond wordt en makers die niet in het licht treden. Wat er overblijft? beeldende kunst en geluidskunst als echo van de muziek. Lees meer >>

MENSJA Collective – 3BAR
Physical theatre
MBO Dans opleiding / MBO Artiest (drama), 2016
Maak kennis met vijf mensen die, net als jij en ik, pogen ‘succes’ te behalen maar vanaf het begin lijkt dit een onmogelijke taak. 3Bar is een interdisciplinaire voorstelling die gaat over de maatschappelijke en algehele prestatiedruk in onze samenleving. Lees meer >>

De Makersdag wordt mede mogelijk gemaakt door:

Are you curious towards the new generation of performance artists? De Makersdag is an annual mini-festival at Het Huis Utrecht where young theater and dance artists present themselves.

During the sixth edition of de Makersdag on Monday 10th of February 2020 (10:00– 17.00) you will be able to see brand-new performances.
Do you want to be present at this day? Buy your ticket here!

Here you can find the timetable and the routes of de Makersdag 2020. When you arrive on Monday February 10th you choose a route and you’ll receive a wristband. Note: limited number of participants per route. Run-in from 9.30 am, the program start at 10.00 am so make sure you’ll be there in time!

We are proud to announce the following makers at Makersdag 2020:

Morena Perna – AURA: A Shamanistic Techno Ritual of Dance
Genre: Dance
Moderne Theater dans, Academy of Theatre and Dance / 2015
The body is seen as a vessel of the aura, and movement as the language of the spirit. In AURA, the ecstatic dance creates a charged atmosphere. Perna and Rubanova perform a Shamanistic Techno Ritual that stimulates the audience to open their senses and enable catharsis. Read more >>

Billy Mullaney – Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up
Genre: Theater
DasArts / 2019
In Never Never Never … Billy Mullaney assembles a trailer for a show that will never be made in two days. Read more >>

Inga Huld Hákonardóttir – Again The Sunset
Genre: Choreography
P.A.R.T.S / 2014
Again The Sunset Contemplates innite forms of repetition through history, relationships and natural time cycles in a laborious concert performance. Read more >>

Annica Muller – Burning Butterfly XL
Genre: theater
Acteursopleiding, HKU / 2015
Burning Butterfly XL is a unique solo performance by Annica Muller about the nightlife in the stripclub La Luna and gives a humorous and bold view at sexuality, boundaries and power. Read more >>

Gina-Alina Patilea – She, Practicing The Future!
Genre: theater
MA Theater Studies / 2014
How can one body prepare for an uncertain future? She, Practicing The Future attempt to (re)discover and connect with (female) bodies at work. Read more >>

Het Verbond – Voor De Overlevenden
Genre: performing arts
A performance about dealing with death. Who can you talk to when faced with death at an early age? And how? Read more >>

Maarten Heijnens en Anthony van Gog – Breathing Piece
Genre: Performative Composition
Toneelacademie Maastricht / 2019
Why does a concert often evoke emotions in such a different way than a theaterical performance? Can you achieve something similar in a theatre context?
Breathing Piece is a musical performance without instruments, a proposal for a new form of emotional transfer. Read more >>

José Montoya & Jouke Koning – Schitterend in Afwezigheid
Music release Art Exposition
Theatre & Education, HKU / 2010
At a time when everyone sees themselves as a product and promotes it on the worldwide web, this is a counter-reaction. An album that is not even shown on its release and makers that do not come into the light. What remains? A visual art and sound art as an echo of music. Read more >>

MENSJA Collective – 3BAR
Physical theatre
MBO Dans opleiding / MBO Artiest (drama), 2016
Meet five people who, just like you and me, try to achieve ‘success’, but from the start this seems like an impossible task. 3Bar is an interdisciplinary show that deals with social and overall pressure on performance in our society. Read more >>

Makersdag is made possible by:


REAGEER