PROGRAMMA What You See Festival • zaterdag

23
nov
13.00 t/m 18.00u Het Huis Utrecht v.a. €7,50,-

Met een uitdagend programma waar de urgentie én het plezier van af spat bevraagt het What You See Festival normen rondom gender en identiteit. De theater- en dansvoorstellingen, het inhoudelijke symposium, het filmprogramma en de exposities op openbare plekken bieden nieuwe perspectieven op de thema’s. Lees verder voor het programma in Het Huis Utrecht.

English below.

Programma: You’ll never GUESS WHO
Zaterdag 23 november, doorlopend van 13.00-18.00 uur, geen ticket voor nodig

You’ll Never GUESS WHO is de onmogelijke levensgrote versie van het gezelschapsspel ‘Wie is het?’ waarmee de Antwerpse stads- dichter en voormalig curator van het Antwerp Queer Arts Festival Maud Vanhauwaert ons denken en kijken ter discussie stelt. Hoe kijken we naar de ander? Welke vragen gebruiken we om de ander te benaderen? Durven we verder kijken dan het plaatje? Zus èn zo, zwart èn wit, vis èn vlees, ’t een èn het ander; de 20 individuen op de foto’s zijn niet in hokjes te vangen.

Programma: pop-ups
Zaterdag 23 november, 14.00 – 15.30 uur & 16.00 – 17.30 uur, geen ticket voor nodig

Speciaal voor What You See duiken derdejaars studenten Musician 3.0 van het HKU Conservatorium in het thema gender. Met hun bijzondere kennis van muziek en performance laten zij hun creativiteit los op het thema en ontwikkelen spannende, muzikale en theatrale installaties. Je weet nooit waar of wanneer, maar je komt deze pop- ups tijdens het festival zeker een keertje tegen!

Programma: What You See Research
Zaterdag 23 november, 14.00 – 15.30 uur & 16.00 – 17.30 uur

Tijdens What You See Festival gaan vier kunstenaars op mini-residentie in Het Huis Utrecht. Deze artists-in-residence houden zich alle vier op verschillende manieren met gender- en identiteitsvraagstukken bezig en openen zaterdagmiddag hun studiodeuren voor nieuwsgierig publiek:

Simon(e) van Saarloos & Rahel Crawford Barra
Filosoof, schrijver en queer vrouw Simon(e) van Saarloos en de Duitse performer en auteur Rahel Crawford Barra onderzoeken samen hun fascinatie en verlangen voor kracht en spieren. Fat is a feminist issue, schreef psychotherapeut en schrijver Susie Orbach. Maar hoe zit het met spier? Is de spier een feministisch issue?

Donna Chittick
Donna Chittick is een veelzijdig danseres die al jaren in voorstellingen van Backbone van Alida Dors te zien is. In haar debuut Together zoomt ze met hiphop in op de verschillende levensfases van een vrouw en stelt ze de vraag hoe de omgeving en de medemens ons wezen beïnvloeden.

Franziska Menge
Fysiek theatermaker Franziska Menge gaat dieper in op haar fascinatie voor de aantrekkingskracht die soldaten op zowel mannen als vrouwen hebben. Welk iconisch beeld van mannelijkheid tonen zij en welke verlangens, angsten en wensen projecteren wij op deze mannen en hun potentiële dood?

Koop hier je ticket voor 14.00 uur: Ticket

Koop hier je ticket voor 16.00 uur: Ticket


Program: You’ll Never GUESS WHO
Saturday, November 23. Continuously from 13.00 – 18.00 hour

The gigantic You’ll Never GUESS WHO is the impossible version of the game ‘Wie is het?’ (Who is it?), developed by city poet of Ant- werp and former curator of the Antwerp Queer Arts Festival, Maud Vanhauwaert. The game questions our way of looking and thinking. How do we encounter one another? Which questions do we use

to define and approach people? Can we allow ourselves to look behind the first image? This and that, black and white, meat and fish, one and the other; the 20 individuals in the game are hard to put in boxes.

Program: pop-ups
Saturday, November 23. 14.00 – 15.30 hour & 16.00 – 17.30 hour, no ticket required

Especially for What You See Festival third-year Musician 3.0 students of the Utrecht Conservatory take the theme of gender as their subject. With their in-depth knowledge of music and perfor- mance they use their creativity for the creation of some exciting and unique installations. You’ll never know when or where, but you’re definitely encounter some of these pop-ups during the festival!

Programma: What You See Research
Saturday, November 23. 14.00 – 15.30 hour & 16.00 – 17.30 hour

During What You See Festival, four artists – all working on the topic of gender and identity in various ways – are invited for a mini-residence at Het Huis Utrecht. On Saturday the artists-in-residence open the doors of their studio.

Simon(e) van Saarloos & Rahel Crawford Barra
Philosopher, writer and queer woman Simon(e) van Saarloos and the German performer and author Rahel Crawford Barra research their fascination and longing for strength and muscles. Fat is a feminist issue, psycho therapist  and writer Susie Orbach wrote. But what about the muscle? Is the muscle a feministic issue?

Donna Chittick
The versatile dancer Donna Chittick has been part of performances of Backbone dance company of Alida Dors for years. With her choreography debut Together she uses hip hop to zoom in on the different phases of a woman’s life, and the way the environment is of influence on our being.

Franziska Menge
Physical theatre maker Franziska Menge deepens her research on the attraction soldiers seem to have on women as well as men. What iconic image of masculinity do they present and which longings, fears and wishes do we project on these men and their potential death?

Buy here your ticket for 14.00 hour: Ticket

Buy here your ticket for 16.00 hour: Ticket

 


REAGEER