playField

Over de maker(s)

playField. is een jong kunstencollectief dat in hun werk de focus legt op de toeschouwer, in een dramaturgie waarin realiteit en fictie worden gecombineerd. De ongeschreven dialoog tussen de toeschouwer en acteur en de gezamenlijke beleving zijn vanaf de uitnodiging tot participatie van belang voor de ervaring van de toeschouwer. Het slagen van een voorstelling ligt daarom niet alleen in handen van de makers, de toeschouwers dragen hierin een even grote verantwoordelijkheid.

playField. gebruikt filosofisch, sociologisch, data wetenschappelijk en astronomisch onderzoek als startpunt om te reflecteren op de samenleving en la condition humaine. playField. is Tim De Paepe, Lana Schneider en Marthe Schneider en wordt ondersteund door VIA ZUID.

Over #2 BIAS 

In #2 BIAS zakken de makers van playField een laag dieper in het onderzoek naar de digitalisering van onze samenleving. Waar het in het eerste deel #1 HOLLOW draait om de vrijgegeven persoonlijke informatie van het publiek, draait het in #2 BIAS om de futiliteit van die persoonlijke informatie. Wat zijn al onze individuele keuzes eens ze in een big data set terechtkomen? Niet meer dan cijfertjes. Sterker nog: eentjes en nulletjes.

playField. gaat op zoek naar hoe ze de individuele keuze van hun toeschouwers kunnen reduceren naar datgene wat zij voor de computer zijn: een code die hun keuzes blootlegt en dus hun ‘identiteit’. Want zijn de individuele keuzes die we maken niet wat ons onderscheidt van de rest? Of is die mogelijkheid tot keuze niet meer dan een illusie?

Tijdens de voorstelling neemt het publiek deel aan een spel waarin ze de ‘dramaturgie’ van een algoritme volgt. Er wordt data verzameld, vertrouwen opgebouwd, er worden parameters opgesteld en beslissingen gemaakt. Met dit verloop bepaalt de toeschouwer zelf het resultaat van de voorstelling en wordt hij/zij geconfronteerd met een zwart-wit denkend systeem en de uiteindelijke gevolgen daarvan op het hele publiek. Eenmaal het spel wordt gestart is er geen weg meer terug. Net zoals data nooit meer kan verdwijnen wordt de kracht en het ethische karakter achter een algoritme tijdens deze voorstelling in vraag gesteld.

Credits

Concept: playField.
Spel: Carine van Bruggen, Mitch Van Landeghem, Marthe Schneider, Lana Schneider en Tim De Paepe
Co-producent: ViaZuid & Cultura Nova
Met dank aan:  SOAP, Toneelgroep Maastricht, Toneelacademie Maastricht, DOK Gent, Jesse Debruyckere, Karl Schneider en Frank Mineur

Meer informatie

www.playfield.be