PAUZE • Wrap-up vragenuurtje voor theaterprofessionals

Wrap-up #PAUZE (30 maart 2020)

In #PAUZE LIVE hadden we Renate Timmer van Cultuur+Ondernemen te gast. Marijn Lems (dramaturg Het Huis Utrecht) sprak haar op Instagram Live, om prangende vragen te beantwoorden over de gevolgen van de huidige COVID-19-maatregelen.

Veel financieel-organisatorische kwesties; ga in gesprek met je opdrachtgever, vraag Tozo aan, maak duurzame ondernemingsplannen en verdienmodellen, maak gebruik van het gratis spreekuur van Cultuur+Ondernemen.

De vragen richtten zich begrijpelijkerwijs vooral op financieel-organisatorische kwesties. We stonden een tijd stil bij de huidige ondersteuningsmaatregelen voor ZZP’ers en legden uit hoe je de ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers’ (Tozo) kan aanvragen en wie daarvoor in aanmerking komt. We drukken iedereen op het hart om ook in gesprek te gaan met opdrachtgevers, om te bekijken of zij nog op een bepaalde manier aan de inkomstenderving van hun opdrachtnemers tegemoet zouden willen komen. We spraken over duurzame ondernemingsplannen in algemene zin (op welke manieren kun je financieel het hoofd boven water houden, welke andere werkzaamheden kun je ontplooien om je kunstenaarspraktijk te ondersteunen) en in tijden van sociale onthouding (welke verdienmodellen zijn er mogelijk, bij voorbeeld online?). Op deze laatste vraag is lastig eenduidig antwoord te vinden. Advies: maak gebruik van de mogelijkheid een gratis een spreekuur bij Cultuur+Ondernemen aan te vragen, om een specifiek gesprek over de individuele kunstpraktijk te voeren.

Veel is nog onzeker en/of onduidelijk.
We bespraken de grote onzekerheid voor kunstenaars nu, als het aankomt op de tweede helft van dit jaar. Er is nog veel onduidelijkheid over hoe grote instellingen om zullen gaan met de voorstellingen die nu zijn uitgesteld – is er nog wel ruimte voor nieuw werk in het najaar, of heeft iedereen de handen vol met het inhalen van de producties die nu geannuleerd zijn? Op deze vragen hadden we nu geen antwoord, hopelijk wordt dat in de komende weken duidelijker.

Gevolgen Tozo voor kunstenaars met verblijfsvergunning en/of kunstenaarsvisum
Een bijkomende vraag ging over de gevolgen van de Tozo voor kunstenaars die een verblijfsvergunning en/of kunstenaarsvisum in Nederland hebben. Het risico bestaat dat het aanspraak doen op een bijstandsregeling negatieve gevolgen heeft voor je verblijfsstatus, of het onmogelijk maakt om in aanmerking te komen voor de Nederlandse nationaliteit. De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) buigt zich hier op dit moment over en komt binnen twee weken met een antwoord.

Vragen

Tijdens de volgende editie van #PAUZE schuift programmeur Miel van Teijlingen van Het Nationale Theater bij ons aan en gaan we het hebben over de 1,5 metersamenleving voor programmeur en theaterprofessionals. Heb jij vragen die je tijdens deze #PAUZE beantwoord wil krijgen? Vul dan dit formulier in en krijg tijdens de volgende LIVE-editie op 22 april om 15.30 uur antwoord op jouw vraag.