PARTNERS Prins Bernhard Cultuurfonds

Het Prins Bernhard Cultuurfonds is bevlogen pleitbezorger van cultuur, natuur en wetenschap in Nederland en daarbuiten. Met financiële bijdragen, opdrachten, prijzen en beurzen stimuleert het fonds bijzondere initiatieven en talent. Ze geeft particulieren, stichtingen en bedrijven onafhankelijk en deskundig advies over filantropie. Het Cultuurfonds heeft in elke provincie een afdeling.

De afdeling Utrecht voert de doelstelling van het Cultuurfonds uit voor zover het gaat om activiteiten van lokaal of regionaal belang. Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht ondersteund de projecten van Het Huis in ASW 150. Het Huis Utrecht wil met de culturele activiteiten in en om het pand aan de Amsterdamsestraatweg én met bewoners en ondernemers de straat en de buurt leefbaarder maken. Door makers in een openbare ruimte te laten werken en kunstenaars rondom de Straatweg een presentatieplek te geven wordt tevens de zichtbaarheid van Het Huis vergroot.