PARTNERS KF Heinfonds

Het K.F. Heinfonds richt zich op het bevorderen van monumentenzorg, natuurbehoud, volksgezondheid, cultuur, volksontwikkeling en maatschappelijk werk. Het fonds verstrekt giften en garanties en steunt met name initiatieven in de regio Utrecht, maar kan daarvan afwijken als er sprake is van projecten van meer dan lokaal belang.

Het K.F. Heinfonds ondersteund de projecten van Het Huis in ASW 150. Het Huis Utrecht wil met de culturele activiteiten in en om het pand aan de Amsterdamsestraatweg én met bewoners en ondernemers de straat en de buurt leefbaarder maken. Door makers in een openbare ruimte te laten werken en kunstenaars rondom de Straatweg een presentatieplek te geven wordt tevens de zichtbaarheid van Het Huis vergroot.

Het K.F. Heinfonds ondersteunde ook de serie workshops die Het Huis in 2014 organiseerde voor beginnende makers.