PARTNERS Gemeente Utrecht

Het Huis Utrecht ontvangt een vierjaren subsidie van de Gemeente Utrecht om het pand aan de Boorstraat te exploiteren en te behouden voor theater en talentontwikkeling in Utrecht. Daarnaast geeft de afdeling Economische Zaken een bedrag om de locatie ASW 150, het winkelpand aan de Amsterdamsestraatweg, te beheren.