Over Het Huis Utrecht

Het Huis is een creatieve hotspot in Utrecht, een plek voor ontmoeting, een kruispunt voor maatschappelijke, economische en creatieve ontwikkelingen. Het biedt, in een sfeervol en gastvrij huis, ruimte aan kunstenaars, kunstvakstudenten, kunstinstellingen, de creatieve industrie, start-ups en het (reguliere) bedrijfsleven.

Het Huis stimuleert de ontwikkeling van de wijk waar het staat en treedt op als matchmaker tussen kunst en maatschappelijke vraagstukken. Het onderneemt en bedient mensen en organisaties die in een artistieke omgeving hun eigen ontwikkelingsvragen willen aanpakken. Binnen deze creatieve omgeving, vol energie en kansen voor ontwikkeling, blijft Het Huis vasthouden aan wat zij als de kern van het werk ziet: ruimte maken voor de ontwikkeling van jong (podium) theatertalent.

De organisatie combineert artistieke inhoud met maatschappelijke dadendrang, innovatief elan en een sterk cultureel ondernemerschap. In ons pand aan de Boorstraat – een tot theater omgebouwd schoolgebouw in een zijstraat van de Amsterdamsestraatweg – verhuren we ruimtes aan commerciële en creatieve partijen. Met regelmaat bieden wij publieke programma’s en voorstellingen, passend bij ons profiel en doelstellingen.

Het Huis Utrecht komt voort uit Huis a/d Werf en bestaat sinds 1 januari 2013 in haar huidige vorm. De organisatie krijgt voor de exploitatie van het gebouw een subsidie van de gemeente Utrecht. Ons beleidsplan is is hier te downloaden.

Voor adres en openingstijden ga naar contact.

Organisatie
Stichting Het Huis / Het Huis Utrecht kent een bestuur en een Raad van Toezicht. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door tenminste één en ten hoogste drie personen. Een bestuurder -directeur- wordt benoemd door de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat uit de volgende leden:
Geert ter Steeg, voorzitter
Jelle Kok, financiële en juridische zaken
Marijn Brummelhuis, communicatie en nieuwe media
Rene Mathijssen, onroerend goed en facilitair

Hier een overzicht van alle profielen: profiel RvT-leden HHU.

Het Huis Utrecht werkt volgens de Governance Cultural Code, een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector.

GCC_beeldmerk_kleur_web