Open call • onderzoeks-residenties

Open call onderzoeks-residenties

For English scroll down

Het Huis Utrecht zoekt theater-, dans- en performancemakers die in de tweede helft van 2019 hun artistieke praktijk en signatuur in een residentie willen onderzoeken.
Het Huis Utrecht is dé podiumkunstenwerkplaats van Nederland. We bieden ruimte aan onderzoek en experiment op het gebied van theater, dans en performance, in de breedste zin van het woord. Ieder jaar organiseren we vijftien tot twintig residenties.  Op basis van een eigen onderzoeksvraag wordt je als maker twee weken in Het Huis ondersteund en begeleid. Let op: bij deze residenties vergoeden we wel reiskosten, maar bieden we geen andere vergoeding.

Aanmelden

Om in aanmerking te komen voor een van de residentieplekken stuur je een kort onderzoeksplan op (maximaal 2 A4). In dit plan omschrijf je wat je wilt onderzoeken, waarom je het wilt onderzoeken en hoe je het gaat onderzoeken. Vermeld ook een voorkeursperiode voor je residentie (tussen 1 september  2019 en 31 januari 2020). De aanmeldingen worden beoordeeld op onderscheidendheid, haalbaarheid en artistieke kwaliteit. Bovendien wordt in de selectie gestreefd naar een grote mate van diversiteit. We streven dit na op basis van kunstdiscipline, ervaringsniveau, gender en culturele achtergrond.

Stuur je plan en je CV voor 4 februari 2019 naar marijn@hethuisutrecht.nl. De uitslag wordt op 20 februari 2019 persoonlijk bekend gemaakt. Vragen? Neem contact op met huisdramaturg Marijn Lems.


Het Huis Utrecht is looking for theatre, dance and performance makers who want to have the opportunity to research and develop (a part of) their artistic practice and signature through a residency during September 2019 to January 2020.

Het Huis Utrecht is the laboratory for the performing arts of the Netherlands. We offer space for research and experiment in theatre, dance, performance and adjacent fields, with a primary focus on transdisciplinary artists. We organise fifteen to twenty residencies every year, in which an artist is hosted and supported for two weeks on the basis of their artistic research proposal. NB: we do reimburse travel costs, but otherwise, there is no fee available.

How to apply

To become eligible for one of the residencies, send a short research plan (two pages max.). In this document, you describe what you would like to research, why you would like to research it (as in: how does it fit in with your artistic practice and development) and how you would like to research it. Please add your preferred residency period (between the 1st of September 2019 and the 31st of January 2020). The plan will be evaluated on uniqueness, how realistic the proposal is and on artistic quality. Furthermore, we are focused on giving opportunities to a diverse selection of artists. We aim for diversity in the context of art disciplines, experience level, gender and cultural background.

Send your proposal to marijn@hethuisutrecht.nl before the 4th of February 2019, and make sure to include your CV. For any questions, please contact residency coordinator Marijn Lems.