INHOUD Open call onderzoeks residenties

Het Huis Utrecht zoekt theater-, dans- en performancemakers die in de eerste helft van 2019 (een deel van) hun artistieke praktijk en signatuur in een residentie willen onderzoeken.

Het Huis Utrecht is dé podiumkunstenwerkplaats van Nederland. We bieden ruimte aan onderzoek en experiment op het gebied van theater, dans en performance, in de breedste zin van het woord. De focus ligt op trans disciplinaire makers. Ieder jaar organiseren we vijftien tot twintig residenties, waar een maker op basis van een eigen onderzoeksvraag twee weken in Het Huis wordt ondersteund en begeleid.

Aanmelden
Om in aanmerking te komen voor een van de residentieplekken stuur je een kort onderzoeksplan op (maximaal 2 A4). In dit plan omschrijf je wat je wilt onderzoeken, waarom je het wilt onderzoeken en hoe je het gaat onderzoeken. Vermeld ook een voorkeursperiode voor je residentie (tussen 1 januari en 31 augustus 2019). De aanmeldingen worden beoordeeld op onderscheidenheid, haalbaarheid en artistieke kwaliteit. Bovendien wordt in de selectie gestreefd naar een grote mate van diversiteit (op basis van kunstdiscipline, ervaringsniveau, gender en culturele achtergrond).

Stuur je plan en je CV voor 1 september 2018 naar marijn@hethuisutrecht.nl. De uitslag wordt op 17 september 2018 persoonlijk bekend gemaakt. Vragen? Neem contact op met huisdramaturg Marijn Lems.

Het Huis Utrecht is looking for theatre, dance and performance makers who want to have the opportunity to research and develop (a part of) their artistic practice and signature through a residency during the first half of 2019.

Het Huis Utrecht is the laboratory for the performing arts of the Netherlands. We offer space for research and experiment in theater, dance, performance and adjacent fields, with a primary focus on transdisciplinary artists. We organise fifteen to twenty residencies every year, in which an artist is hosted and supported for two weeks on the basis of their artistic research proposal.

To become eligible for one of the residencies, you can send in a short research plan (two pages max.). In this document, you should describe what you would like to research, why you would like to research it (as in: how does it fit in with your artistic practice and development) and how you would like to research it, and also when you would prefer to work in Het Huis (i.e.: your preferred period between the 1st of Januari 2019 and the 31st of August 2019). The plan will be evaluated on the basis of uniqueness, how realistic the proposal is and on artistic quality. Furthermore, we are focused on giving opportunities to a diverse selection of artists (in the context of art disciplines, experience level, gender and cultural background).

Send your proposal to marijn@hethuisutrecht.nl before the 1st of September 2018, and make sure to include your CV. For any questions, please contact residency coördinator Marijn Lems.

REAGEER