MAKERS Vloeistof

12 t/m 16 maart & 7 t/m 11 mei 2018

Choreografen Anja Reinhardt (CH) en Yuri Bongers (NL) vormen sinds 2000 samen Vloeistof. Met lef gaat hun dans de interactie aan met de omgeving en laat publiek met nieuwe ogen naar haar dagelijks gedrag en omgang kijken.

Vloeistof zoekt steeds naar een nieuwe voorstellingsvorm of invalshoek om de kijker actief bij de voorstelling te betrekken. Publiek en de voorstelling zijn geen aparte entiteiten, maar de ervaring van het publiek creëert mede de inhoud van de voorstelling. Ze weten nieuw publiek te enthousiasmeren voor moderne dans door de aansprekende vorm, de actuele thematieken, herkenbare dans en het directe contact dat ontstaat tussen danser en publiek in de gedeelde ervaring. Doordat Vloeistof de kijker betrekt en diens beleving tot in de puntjes modelleert, ontstaan voorstellingen met onconventionele uitgangspunten die toch zeer toegankelijk zijn.

Vloeistof’s interactieve werkwijze leidt tot het heroverwegen en herwaarderen van de sociale ruimte. De openbare ruimte als potentiële ontmoetingsplek voor contact en ‘botsing’ met mensen met verschillende achtergronden en visies. De interesse in wat mensen beweegt in hun publieke leven leidt tot weloverwogen, subtiel en verrassend werk.
Niet alleen de bijzondere publieksopstellingen en locaties, maar zeker ook de specifieke improvisatietechnieken en de interdisciplinariteit die haar danstaal kenmerken, zijn componenten, waardoor Vloeistof innovatief genoemd mag worden.

In de dichtbevolkte wereld, die in rap tempo verstedelijkt, wordt veel van onze grond bedekt door straatsteen en asfalt. Met het oog op efficiency richten we de stedelijke bodem zo netjes en gelijkmatig mogelijk in. Samen met de natuurlijke modder of zandgrond is ook een heel arsenaal aan dingen weggestopt waar we liever niet mee in aanraking komen…

“Wij – dansmakers van Vloeistof- vinden een liggend lichaam in de openbare ruimte fascinerend. Het liggende lichaam in het openbaar oogt kwetsbaar en doet een appèl op onze medemenselijkheid. Het is ook rebels om zomaar buiten op straat te gaan liggen omdat het onze normen en waarden aankaart. Dit gegeven gaat Vloeistof onderzoeken in haar nieuwe voorstelling Hersenvakantie.”

In een intrigerende dansbeleving wil Vloeistof de toeschouwer aanwakkeren tot reflectie over zijn relatie met de grond die we in ons alledaagse leven pertinent negeren. Als dansmakers reflecteren we hierop en laten we je ervaren hoe ‘framende’ teksten je perceptie veranderen. Met koptelefoon op kijk je als toeschouwer neer op de twee dansers die laag over de grond bewegen. Je hoort fragmenten van pod-cast, Ted-talks, muziek en uitleg-filmpjes. Dans, ruimte en tekst gaan een spel met elkaar aan: een interview over daklozen maakt dat de twee zelf daklozen worden, een uitleg van een boer die zijn grond gezond wil, verlegt onze aandacht naar de kwaliteit van de bodem.
Hersenvakantie is een ervaring die je activeert door interactie tussen publiek en dansers tijdens de voorstelling.

Recente voorstellingen waren
Hellend vlak
We wachten op de grens
Jukeboxcity