MAKERS Timo Tembuyser – MISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo

Over MISSA HOMO SACER Op. 35 Confiteor Deo
Theatrale mis

Missa Homo Sacer is een ruimte, een mis, een oefening, een ritueel. De ambigue figuur ‘homo sacer’ (zowel ‘heilig man’ als ‘zondaar’) wordt als uitgangspunt genomen: een man gaat te biecht en zoekt naar woorden om zijn zonden te vatten. Hij bouwt in zeven poëtische lezingen een betoog op dat een pleidooi lijkt te worden voor de zonde zelf : wat als de zonde niet meer is dan een uit de hand gelopen poging zich in het leven te voegen, een onverhoopte zoektocht naar eenheid, verbinding, verlossing en extase? Een vijfstemmig vrouwenkoor en een cellist laden het niemandsland waarin hij zich bevindt op tot sacrale ruimte: in zeven muzikale intermezzi leggen ze een contemplatieve bodem onder de tussenruimte. Samen zoeken de performers in en met elkaar naar harmonie — tussen hoofd en lichaam, woord en daad, stem en klank, schuld en boete. De beweegredenen van de zondige mens worden echter steeds duidelijker en de kracht van het geloof begint te wankelen: hoe in Gods naam mens te zijn, vlees te zijn, te leven, als dat mens-zijn in de kern zondig is?

Over de maker
Timo Tembuyser (1991) is van huis uit architect: hij studeerde in 2014 af aan de master Architectuur & Stadsontwerp van de Gentse Universiteit. In die vijfjarige studieperiode werkte hij niet zozeer aan daadwerkelijke civiele ontwerpen, eerder aan theoretische constructen — met name het bouwen van een conceptuele brug tussen architectuur, stedenbouw, sociologie en theater. Zo ontwikkelde zich een immer groeiende interesse in grootstedelijke processen en de manieren waarop wij, dolende mensen, wel of niet met elkaar omgaan in de huidige maatschappij. In de masterscriptie ‘De stad als theater. Een onderzoek naar de heterotopia van de performatieve ruimte’ werd als vraagstelling genomen hoe de paradigma van het theater het intermenselijk contact in het dagelijkse leven beïnvloeden (de theatraliteit van ‘de ontmoeting’) en hoe de grootstad tezelfdertijd de theaterpraktijk kan verrijken wanneer een publieke plek als theaterpodium fungeert (de monumentaliteit van ‘de ruimte’).

Het verlangen dat theoretische onderzoek in de praktijk te brengen leidde hem naar Nederland: hij studeert dit jaar af aan de performanceopleiding van de Toneelacademie van Maastricht en studeerde de afgelopen jaren ook aan het conservatorium van Rotterdam. 
Als performer beweegt Timo zich graag van de ene naar de andere vorm in het fluïde muziektheaterlandschap: van koorconcert naar bewegingsvoorstelling, van tekstperformance tot geluidsinstallatie. De kern van zijn makerschap is evenzeer een zoektocht naar verschillende vormen waarin muziek in een theatrale context komt te staan. In elke performance maakt hij een compositie die de hoofdelijke wereld tracht de verbinden met de fysieke : het concept met het woord, het woord met de klank, de klank met het lichaam, het lichaam met de ruimte. Elke performance wordt zo een nieuwe oefening in ‘waarheid’ en tracht een antwoord te vinden op de vraag hoe mens te zijn en hoe contact te maken met de ander.