MAKERS Simon Boer

5 t/m 18 november 2018

Simon Boer (1994) is in 2018 als acteur afgestudeerd aan de Arnhemse Toneelschool. Zijn werk kenmerkt zich door een sterke interdisciplinariteit.  Vanuit de artistieke overtuiging dat beheersing van meerdere vakgebieden nieuwe en betekenisvolle combinaties op kan leveren. Simon is een maker die niet zijn boodschap bij het medium, maar het beste medium bij zijn boodschap kiest. Dat uit zich in een constante wisselwerking tussen vorm en inhoud, die hij als spelende maker alsook makende speler op de vloer onderzoekt.

Naast acteur is Simon onder andere computerprogrammeur. Op dit moment houdt hij zich bezig met technologie in het theater, hoe die een ondersteunende rol kan spelen en welke vormen er ontstaan als je nog onbenutte middelen rigoureus inzet.