MAKERS Sam Scheuermann

21 januari t/m 3 februari 2019

Sam Scheuermann (1994, Tilburg, NL) studeerde in 2017 af aan de regieopleiding op de Toneelacademie Maastricht. Spelend op de grens van theater en beeldende kunst creëert ze fysieke performances en installaties die de verhouding tussen performer en toeschouwer op scherp zetten. Ze is gefascineerd door de blik van de ander en van onszelf, die ons van een onbewust subject in een bewust object transformeert. Dit spel is theatraal, want is bewust-zijn en ensceneren voor de toeschouwer, en gebeurt net zo veel in de theaterzaal als op straat. Elke ruimte heeft daarmee zijn eigen codes; codes die de werkelijkheid van de theatrale wereld scheiden en de performer van de toeschouwer. Door hier mee te spelen, deze om te gooien of te verbuigen, wil Sam ruimte creëren voor een nieuwe blik. Een blik die het niet weet, die voorzichtig aftast, exploreert, ontdekt en zich laat verassen. Zo is elke performance een nieuw onderzoek wanneer zij gepositioneerd wordt in een nieuwe ruimte, met een ander publiek en/of op een ander tijdstip. Door te balanceren op de grens van theatraal en performatief, geregisseerd en open in het moment, ontregelt ze de bezoeker en spoort ze hem aan tot reflectie op maatschappelijke en persoonlijke thema’s.

In haar afstudeervoorstellingen zocht ze naar het spanningsveld tussen installatie en performance. In Nomaden en Goden stond de ‘etalerende mens’ centraal; de acteurs bewogen zich binnen en buiten een glazen hok, en leken zich dan weer wel, dan weer niet bewust van het feit dat ze door het publiek werden gadegeslagen. In het nieuwe project Mensen wil Scheuermann op zoek gaan naar de fluïditeit van onze identiteit. Hoe wordt deze beïnvloed door de manier waarop we worden geobserveerd, en door wie?

“We staan vandaag de dag in een open veld van mogelijkheden. Nog nooit was onze identiteit zo open en wordt deze tegelijkertijd zo eenduidig gepresenteerd. Via sociale media portretteren wij ons steeds twee-dimensionaler en is er voor meerduidigheid geen plaats. ” A study on becoming is een eerste schets van de vloeibare mens. Een lichaam in constante transformatie, omdat zij sneller uiteenvalt en wegsmelt dan de tijd die vereist is om haar vaste vorm te geven en daarna te stollen. Gefascineerd door onze blik en onze wil tot identificatie, onderzoekt Sam tijdens haar residentie in Het Huis Utrecht de fysieke manifestatie van een altijd veranderende identiteit en onze perceptie daarvan.

Makerskapitaal 
Voor haar nieuwste project ‘A Study on becoming’ heeft Scheuermann het tweede Makerskaptiaal ontvangen.  A study on becoming benadert onze samenleving als ecosysteem, een vivarium van de hedendaagse mens. In een glazen ruimte van twee bij drie meter wordt de biotoop van onze samenleving geschept. Een systeem van onderlinge afhankelijkheid en verbondenheid waarvan eenieder onderdeel is.

Dat dit werk zowel in een museale omgeving als in het theater kan worden getoond spreekt het bestuur van het Makerskapitaal tot de verbeelding. “Het Makerskapitaal geeft mij de kans om het werk open te stellen voor publiek om een volgende stap te kunnen zetten. Afwisseling in onderzoek en presentatie maakt dat het werk altijd in ontwikkeling blijft.” Aldus Sam Scheuermann. Op 17 t/m 19 juli is het werk voor het eerst te zien tijdens festival Welcome to the Village in Leeuwarden. Lees hier het hele persbericht.