MAKERS Nina Boas

Nina Boas haalde in 2016 haar master degree aan Das Arts. In haar werk zoekt ze vaak naar een interactie tussen de mens en een bepaalde materialiteit; de objecten, tekeningen, kostuums en projecties in haar performances leiden een eigen leven en zijn continu in dialoog met de performers en het publiek. 

In haar onderzoek bij Het Huis richt ze zich op beweging van objecten. Hoe creëer je de illusie dat voorwerpen zichzelf voortbewegen? En hoe verhouden performers op scène zich daartoe – wat is de wisselwerking tussen de choreografie van de mens en die van voorwerpen? 

Tijdens haar residentie werkt ze met specialisten en performers. Ben je zelf deskundige op het gebied van het verplaatsen van objecten zonder aanraking? Neem dan contact met haar op via ninaboas@gmail.com!