MAKERS MOHA

30 maart t/m 26 april 2020

Theatercollectief MOHA, dat bestaat uit Alice Pons en Olivia Reschofsky, is in hun werk altijd op zoek naar connectie. In hun reeks Unfolding routines infiltreerden ze voor iedere editie in een wijk of gemeenschap om daar de routines van de mensen in kaart te brengen. Hoe brengt een medewerker van de afvaldienst zijn werkdag door? Hoe zit dat met een bewoner in Amsterdam Oost? Of een Groningse studentenflat? Door mensen vragen te stellen over hun vaste rituelen en dit te vertalen naar een ervaring voor publiek probeert MOHA verschillende werelden zichtbaarder te maken en dichter bij elkaar te brengen.

 

Residentie
Tijdens hun residentie bij Het Huis kijken Pons en Reschofsky terug op hun werk tot nu toe en onderzoeken ze de rol die ‘zorg’ daarin speelt. Hoe draag je als maker zorg voor elkaar, voor de deelnemers aan een project en voor de toeschouwers? Welke tools en best practices heeft MOHA de afgelopen jaren op dit vlak opgebouwd? Is er een uitwisseling met andere denkers en organisaties mogelijk op dit vlak? En breder: hoe kun je een organisatie, of per uitbreiding een hele samenleving, organiseren rondom ‘zorg dragen’ in plaats van om economische motieven en individuele belangen? En hoe vertaal je al deze overwegingen naar zowel de praktijk als het eindresultaat van een artistiek proces?

Op basis van de uitkomsten van eerst twee weken zelfonderzoek en gesprekken met medewerkers van Het Huis, vervolgen ze hun residentie in gesprek met enkele experts op het gebied van zorg en economie, om tot een vruchtbare uitwisseling te komen.

Meer weten over MOHA?
Website / Facebook / Instagram