MAKERS MENSJA COLLECTIVE • 3BAR

MENSJA Collective 
Dansers/ performers
Genre: Physical theatre 

Studie: MBO Dans opleiding / MBO Artiest (drama), 2016 

3BAR

In deze interdisciplinaire voorstelling proberen vijf mensen, net als jij en ik, ‘succes’ te behalen – maar vanaf het begin lijkt dit een onmogelijke taak. 

De huidige maatschappij legt een prestatiedruk aan ons op. Je wilt heel graag presteren maar ben je bereid om jouw houding hieraan aan te passen? Om opofferingen te maken? In 3BAR maak je kennis met vijf mensen die, net als jij en ik, pogen ‘succes’ te behalen – maar vanaf het begin lijkt dit een onmogelijke taak. Verwachtingen van de maatschappij beïnvloeden de keuzes die je maakt en de houding die je vormt. Deze verwachtingen komen tussen jou en jouw passie te staan en wat ga je er aan doen? 3BAR is de eerste voorstelling gemaakt door MENSJA, een intense voorstelling die aan de hand van dans en spel de worsteling met deze prestatiedruk toont. Het bevraagt waarom we zo gefocust zijn op het behalen van succes en of alles wat je er voor doet het waard is.

Waar staan jullie over vijf jaar?
“Over vijf jaar hebben wij onze vaardigheden als makers en performers zodanig ontwikkeld dat wij onze kennis van het vak kunnen doorgeven aan andere leergierige artiesten die onze visie op kunst delen. Dit doen wij dan in de vorm van workshops, gegeven door onszelf. Het plan is om te werken met andere artiesten (dansers, acteurs, muzikanten etc.) en onze eigen voorstellingen te maken en op te voeren.”

MENSJA Collective

Meer info / contact / volg
Facebook / Instagram 

Waar is 3BAR te zien geweest en nog te zien?

08 / 10 / 2019 – Babel, ’s Hertogenbosch
29 /09 / 2019 – Urban Sources – Urban House, Groningen
24 / 08 / 2019 – Uitmarkt, Amsterdam


ENGLISH
3BAR

Meet five people who, just like you and me, try to achieve ‘success’ – but from the start this seems like an impossible task.

Today’s society places a lot of pressure on us. You really want to succeed but are you willing to adjust your attitude accordingly? To make sacrifices? In 3BAR you meet five people who, just like you and me, try to achieve ‘success’ – but from the start this seems like an impossible task. Expectations of society influence the choices you make and the attitude you adopt. These expectations are placed between you and your passion and what will you do about it? 3BAR is the first show made by MENSJA, an intense show of dance and performance showing the struggle with the pressure to succeed. It questions why we are so focused on achieving success and whether everything you do is worth it.

Where do you want to be in 5 years?
“In five years we will have honed our skills as artists and will pass on our knowledge to other aspiring artists by way of workshops hosted by us. We will work with and recruit performing artists (dancers, actors, musicians etc.) that share the same passion and vision in art.”

MENSJA Collective

More info / contact / follow
Facebook / Instagram 

Where can I see ( or could I have seen) 3BAR?

08 / 10 / 2019 – Babel, ’s Hertogenbosch
29 /09 / 2019 – Urban Sources – Urban House, Groningen
24 / 08 / 2019 – Uitmarkt, Amsterdam