MAKERS Maarten Heijnens & Anthony van Gog • Breathing Piece

Maarten Heijnens (1996) & Anthony van Gog (1996)  
Theatre Makers – Performance Artists
Genre: Performative Composition

Studie: Toneelacademie Maastricht, 2019

Breathing Piece
Een muzikale uitvoering zonder instrumenten, een voorstel voor een nieuwe vorm van emotionele overdracht.

Waarom roept een concert op een andere manier emoties op dan een theatervoorstelling? Kan je iets vergelijkbaars bereiken in een theatercontext?
Breathing Piece is een muzikale uitvoering zonder instrumenten, met enkel de lichamen van de performers. Door het gebruik van ademhaling ontstaat er een geluidscompositie die de emotionele band tussen performer en toeschouwer onderzoekt. De compositie is een voorstel voor een nieuwe vorm van ‘emotionele overdracht’.
De werking van emoties – binnen de kaders van theater en muziek – wordt op een ongebruikelijke manier benaderd, verbonden en blootgelegd.

Waar staan jullie over vijf jaar?
“We willen een makersduo blijven vormen dat, door middel van performances, vorm geeft aan ons gedeelde onderzoek. We geloven dat er nieuwe overdrachtsvormen nodig zijn om emotionele afstomping van de huidige maatschappij tegen te gaan. Wij zetten ons makerschap in om cross-overs te maken van bestaande overdrachtsvormen om zo vernieuwende overdrachtsvormen te creëren. We pogen daarmee een breder spectrum aan perspectieven te construeren om de fricties, die in ons lichaam huizen, in hun complexiteit en veelzijdigheid te ontrafelen. Het fundament van ons makerschap vormt zo een poging om in de emotioneel afgestompte samenleving, emotioneel begrip te verbreden en het kijken te sensibiliseren.”

Maarten Heijnens & Anthony van Gog.

Meer info / contact / volg
Website / Instagram

Waar is Breathing Piece te zien geweest en nog te zien?
06/04/2020 – Theater Ins Blau, Leiden
13/12/2019 – Podium Bloos, Breda
13/10/2019 – Zaal 3, Den Haag (Het Nationale Theater)
5 t/m 8/09/2019 – Het Amsterdams Theaterhuis, Amsterdam (Amsterdam Fringe Festival)
20/06/2019 – Frascati 4, Amsterdam (ITS Festival)
01/06/2019 – Festival Gemaakt, Maastricht


ENGLISH
Breathing Piece
A musical performance without instruments, a proposal for a new form of emotional transfer.

Why does a concert often evoke emotions in such a different way than a theaterical performance? Can you achieve something similar in a theatre context?
Breathing Piece is a musical performance without instruments, with only the bodies of the performers. By using their breath, a performative sound composition arises that explores the emotional bond between the performers and us, the viewer/listener. With this composition, a new form of emotional transfer is proposed.
The working of emotions – within the frameworks of theatre and music – are approached, connected and exposed in an unusual and radical manner. In this performative composition, these two worlds come together – in their differences and similarities of the approach to emotionality – and thereby attempt to reinforce each other’s emotional potential towards the spectator/listener in an innovative way.

Where do you want to be in 5 years?
We want to continue to form a theatre duo that keeps shaping our shared research through performances. We believe that new forms of emotional transfer are needed to broaden emotional understanding within an emotionally numbed of today’s society. We use our craftsmanship to make crossovers of existing emotional forms of transfer in order to create innovative forms of transfer. We thereby attempt to construct a broader spectrum of perspectives in order to unravel the friction that resides in our bodies – in their complexity and versatility. The foundation of our craftsmanship thus forms an attempt to broaden emotional understanding and exibilize the perspective within an emotionally numbed society.

Maarten Heijnens & Anthony van Gog.

More info / contact / follow
Website / Instagram

Where can I see ( or could I have seen) Breathing Piece ?
06/04/2020 – Theater Ins Blau, Leiden
13/12/2019 – Podium Bloos, Breda
13/10/2019 – Zaal 3, Den Haag (Het Nationale Theater)
5 t/m 8/09/2019 – Het Amsterdams Theaterhuis, Amsterdam (Amsterdam Fringe Festival)
20/06/2019 – Frascati 4, Amsterdam (ITS Festival)
01/06/2019 – Festival Gemaakt, Maastricht