MAKERS José Montoya & Jouke Koning • Schitterend in afwezigheid

José Montoya & Jouke Koning
Theatre maker & MC / video director & composer
Genre: Music release  / art exhibition 

Studie: Theatre & Education HKU, 2010

Schitterend in afwezigheid
Een album dat zelfs op z’n release niet getoond wordt en makers die niet in het licht treden. Wat overblijft is beeldende kunst en geluidskunst als echo van de muziek.

In een tijd waarin iedereen zichzelf als product ziet en dat op het wereldwijde web promoot, is dit een tegenreactie. Een album dat zelfs op z’n release niet getoond wordt en makers die niet in het licht treden. Wat overblijft is beeldende kunst en geluidskunst als echo van de muziek. Expositie en album-release in één. Het tweedelige hiphop album Schitterend in afwezigheid van José Montoya en Jouke Koning gaat over een state of mind waarin je er niet bent. Bijvoorbeeld als je in gedachten bent, in je fantasie, in een droom of dood. De kunstwerken die te zien zijn tijdens de release-expositie zijn geïnspireerd op het album.

Waar staan jullie over vijf jaar?
“In Japan”

José Montoya & Jouke Koning

Meer info / contact / volg
Website José / Instagram José / Instagram Jouke


ENGLISH
Schitterend in afwezigheid
An album that isn’t even shown on its release and makers that don’t come into the light. What remains is visual art and sound art as an echo of music.

At a time when everyone sees themselves as a product and promotes it on the worldwide web, this is a counter-reaction. An album that is not even shown on its release and makers that do not come into the light. What remains is visual art and sound art as an echo of music. Exhibition and album release in one. The two-part hip-hop album Schitterend in afwezigheid of José Montoya and Jouke Koning is about a state of mind in which you are not there. For example if you are in your mind, in your fantasy, in a dream or in death. The artworks on display during the release exhibition are inspired by the album.

Where do you want to be in 5 years?
“In Japan”

José Montoya & Jouke Koning

More info / contact / follow
Website José / Instagram José / Instagram Jouke