MAKERS Gina-Alina Patilea • She, Practicing the Future!

Gina-Alina Patilea 
Theatre artist
Genre: theatre

Studie: MA Theater studies, 2014 

She, Practicing the Future!
Een poging om verbinding te maken met zwoegende (vrouwelijke) lichamen en deze te (her) ontdekken.

Lichamen. Getrainde, opgedofte, zwoegende, culturele, moederlijke lichamen. In het verleden. In het heden. Hoe kan een lichaam zich voorbereiden op een onzekere toekomst? Hoe kan een lichaam zich een eigen plek in de wereld toe-eigenen, een wereld van vele lichamen? Het helpt om dingen op te breken in minutieuze handelingen. Oefenen met geest boven lichaam en lichaam boven geest. She, Practicing the Future! poogt een verbinding te maken met zwoegende (vrouwelijke) lichamen en deze te (her)ontdekken.

Waar sta jij over vijf jaar? 
“Een zelfverzekerde en moedige artiest die zichzelf stort op het verkennen van nieuwe concepten, thema’s en vormen. Voor de concepten waar ik nu mee bezig ben, heb ik verschillende vormen uitgebreid verkend en gedeeld via verschillende media. Ik heb een consistent oeuvre opgebouwd waarmee toegang tot langdurige financiering is veiliggesteld.”

Gina-Alina Patilea

Meer info / contact / volg
Website / Vimeo

Waar is She, Practicing the Future! te zien geweest en nog te zien?
14 & 15 juni 2019 – CC Amstel


ENGLISH

She, Practicing the Future!
An attempt to (re)discover and connect with (female) bodies at work.

Trained bodies. Accessorized bodies. Labouring bodies. Cultural bodies. Maternal bodies. Past. Present. How can one body prepare for an uncertain future? How can one body own its place in the world, a wide world of many bodies? Breaking things down into meticulous acts helps. Practicing mind over body and body over mind.

Where do you want to be in 5 years?
“As a self-assured and courageous artist I focus on exploring new concepts, themes and expression possibilities. For the concepts I am currently working on, I extensively explored different means of expressions and share them through various media. I have built a consistent oeuvre and I am secured of long-term financing.”

Gina-Alina Patilea

More info / contact / follow
Website / Vimeo

Where can I see ( or could I have seen) Practicing the Future! ?
June 14 & 15, 2019 – CC Amstel