MAKERS Danae Theodoridou

Danae Theodoridou is een performancekunstenaar en onderzoeker, woonachtig in Brussel. Ze studeerde Literatuur en Linguïstiek aan de Artistoteles Universiteit in Thessaloniki en werd opgeleid als acteur in het Nationale Theater van Noord-Griekenland. Ze voltooide haar praktijkgerichte doctoraat aan Roehampton University in Londen. De afgelopen vier jaar richtte haar artistieke werk zich op het idee van ‘social imaginaries’ en de manieren waarop kunst kan bijdragen aan het ontstaan van maatschappelijke en politieke alternatieven. In dit kader ontwikkelde ze de producties One small step for a man: hello, goodbye (2015), Earth in 100 years(2016) en Something dreamy(2016). In 2017 ontwikkelde ze haar onderzoek door met de steun van de Vlaamse Gemeenschap en dat leidde tot het creatieproces van An imaginary symposium.Tegelijkertijd is Theodoridou als docent verbonden aan verschillende universiteiten en podiumkunstopleidingen in Europa en presenteert en publiceert ze haar onderzoekswerkzaamheden op internationaal niveau. Ze is co-auteur van The Practice Of Dramaturgy: Working On Actions In Performance (Valiz, 2017).

In Het Huis komt Danae werken aan de creatie van An Imaginary Symposium, een theaterproject waarin ze nieuwe sociale omgangsvormen onderzoekt teneinde op nieuwe manieren naar de hedendaagse realiteit – en de toekomst – te kunnen kijken. Het doel is om gemeeschappelijk denken en fantaseren nieuw leven in te blazen door nauwkeurig te kijken naar hoe we gedachten uitwisselen en discussiëren over gedeelde maatschappelijke vraagstukken. Theodoridou gebruikt oud-Griekse omgangsvormen als basismateriaal en brengt deze op scène samen met hedendaagse vormen van kunstmatige intelligentie. Het publiek wordt op twee verschillende maar gerelateerde manieren benaderd in het project: er is een groepsperformance (de podiumversie) en een participatieve performance (interactieve versie). In beide gevallen creëren de deelnemers (performers of publiek) ter plekke een symposium in de klassiek-Griekse betekenis van het woord: een sociale bijeenkomst waar gegeten, gedronken en over maatschappelijke vraagstukken gediscussieerd wordt. De deelnemers beslissen bij aanvang gezamenlijk over het discussie-onderwerp. Dit gebeurt echter in interactie met een algoritme dat live willekeurige teksten over sociale verbeelding produceert. An Imaginary Symposiummaakt deel uit van Theodoridou’s vierjarige onderzoek naar ‘social imaginaries’.