MAKERS Billy Mullaney • Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard

Billy Mullaney 
Theatre artist
Genre: Theatre

Studie: Dasarts, 2019 

Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard
Het filmen van een promotietrailer voor de voorstelling zelf. 

In Never Never Never… monteert Billy Mullaney in twee dagen een trailer voor een voorstelling die nooit zal worden gemaakt. Het publiek is getuige van losse takes en scènes die langzaam tot een geheel worden gemonteerd. Mullaney bevraagt zo de manier waarop trailers en fragmenten langzaam de plaats innemen van het werk zelf: als we online alleen nog maar snel gemonteerde versies van een versnipperde realiteit zien, verliezen we die realiteit dan niet uit het oog? Never Never Never… stelt op ontroerende wijze de arbeid achter het product centraal, het proces van proberen, falen, opnieuw proberen, net zo lang tot er een min of meer bevredigend resultaat uitrolt.

Waar sta je over vijf jaar? 
“In de afgelopen paar jaar heb ik verschillende manieren getest om een relatie met het publiek aan te gaan: tarotkaartlezingen, horoscopen, escape rooms, psychologische testen, faux-academische lezingen en live montage. Dit leidde tot verschillende performances die ik als case studies kan gebruiken om het gedrag van het publiek in kaart te brengen. Ik hoop dat ik over vijf jaar een duurzame manier heb gevomden om dit onderzoek in een artistieke praktijk onder te brengen.”

Billy Mullaney

Meer info / contact / volg
http://www.billymullaney.com/

waar is Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard te zien geweest en nog te zien?
31 mei & 1 juni 2019 – Dasarts, Amsterdam


ENGLISH

Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard
Filming of a promotional trailer for the performance itself.

In Never Never Never … Billy Mullaney assembles a trailer for a show that will never be made in two days. The audience witnesses individual takes and scenes that are slowly being edited into a whole. Mullaney questions the way in which trailers and fragments slowly take the place of the work itself: if we only see quickly edited versions of a fragmented reality online, do we not lose sight of that reality? Never Never Never … focuses on the labor behind the product, the process of trying, failing, retrying, until a more or less satisfactory result rolls out.

Where do you want to be in 5 years?
“Over the past two years I led a dramaturgical analysis of performance forms that engender related modes of spectatorship; these include tarot card readings, zodiacal horoscopes, escape rooms, american christmas elves, projective psychological tests, buzzfeed personality quizzes, and promotional trailers for both film and theatre. This theoretical research fuelled the development of several performance projects (including this one) which I approach as case studies to think through this mode of spectatorship. The projects in turn raise even more questions and provide new avenues of research to follow. In ve years I hope I am continuing to pursue this iterative cycle both onstage and off.”

Billy Mullaney

More info / contact / follow
http://www.billymullaney.com/

Where can I see ( or could I have seen) Never Never Never Ever Never Never Ever Never Ever Ever EVER Ever EVER Give Up Unless It Gets Too Hard ?
May 31 & June 1, 2019 – Dasarts, Amsterdam