MAKERS Annica Muller / Likeminds • Burning Butterfly XL

Annica Muller (1991)
Maker / performer
Genre: Theatre
Studie: Acteursopleiding HKU, 2015 

Burning Butterfly XL
Een unieke solovoorstelling over het nachtelijke leven in stripclub La Luna.

Burning Butterfly XL is een unieke solovoorstelling van Annica Muller over het nachtelijke leven in stripclub La Luna. Een theatrale vertelling, gebaseerd op autobiografische verhalen en interviews met ex-collega’s, die laveert tussen fictie en docu. Muller start een zoektocht naar identiteit en liefde langs de paden van destructiviteit, verslaving en verlossing. Burning Butterfly XL werpt een humoristische en rauwe blik op seksualiteit, grenzen en macht.

Waar sta jij over vijf jaar?
“Over 5 jaar wil ik een internationaal platform zijn waar verschillende disciplines – performance, teksttheater, beeldende- en videokunst – elkaar ontmoeten, uitdagen, versterken in een kruisbestuiving. Een platform die fuïde is in vorm en samenstelling en overal op kan opdoemen; van commerciële dansfestivals tot aan alternatieve expositie ruimtes, van sloopgebouwen tot aan schouwburgen. De zoektocht naar zingeving en verlossing is onlosmakelijk verbonden met menszijn en zal steeds een leidraad blijven in mijn werk. Een zoektocht waarin humor en ernst, zin en waanzin, fictie en realiteit, kunst en kitsch hand in hand gaan, tot ze met een grote knal uit elkaar spatten.”

Annica Muller

Meer info / contact / volg
Website / Facebook / Instagram / Youtube

Waar is Burning Butterfly XL te zien geweest en nog te zien?

3-13 / 09 / 2020 – Fringe Festival Amsterdam
2020 – Theater Kikker
6 / 09 /2019 – Stadsfestival Zwolle
21-25 /08 / 2019 – Parade Amsterdam
5-8 / 08 / 2019 – Theaterfestival Boulevard
24-29 /07 / 2019 – Parade Utrecht
03 / 2019 – Tweetakt festival


ENGLISH
Burning Butterfly XL
A unique solo performance about the nightlife in the stripclub La Luna.

Burning Butterfly XL is a unique solo performance about nightlife in the stripclub La Luna. A theatrical tale, based on autobiographical stories and interviews with former colleagues, that alternates between fiction and docu. Muller starts a search for identity and love along the paths of destructiveness, addiction and redemption. Burning Butterfly XL gives a humorous and bold view on sexuality, boundaries and power.

Where do you want to be in 5 years?
“In 5 years I want to be an international platform with different disciplines – performance, text theatre, visual and video art – that meet, challenge and strengthen each other in a form of cross- pollination. A platform that is fluid in shape and composition and can pop up everywhere; from commercial dance festivals to alternative exhibition spaces, from demolition buildings to grand theatres. The search for meaning and redemption is inextricably linked to being human and will remain a guideline in my work. It is a search in which humor and seriousness, sense and madness, fiction and reality, art and kitsch go hand in hand, until they burst with a big bang.”

Annica Muller

More info / contact / follow
Website / Facebook / Instagram / Youtube

Where can I see ( or could I have seen) Burning Butterfly XL?
3-13 / 09 / 2020 – Fringe Festival Amsterdam
2020 – Theater Kikker
6 / 09 /2019 – Stadsfestival Zwolle
21-25 /08 / 2019 – Parade Amsterdam
5-8 / 08 / 2019 – Theaterfestival Boulevard
24-29 /07 / 2019 – Parade Utrecht
03 / 2019 – Tweetakt festival