INHOUD Leiderschap in Cultuur – LinC Utrecht

Vanaf 1 oktober 2017 zijn we met twintig deelnemers gestart met LinC Utrecht. Een programma geïnitieerd door de Universiteit Utrecht en het Huis Utrecht.

LinC Utrecht is een spin-off van het landelijke programma Leiderschap in Cultuur en richt zich op jong professionals binnen de Provincie Utrecht die door willen groeien in de organisatie waarin ze werkzaam zijn of juist een sprong willen maken naar een nieuwe uitdaging.

Samen met de partners van LinC Utrecht (de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds) zet het programma in op de groei van een Utrechts netwerk van talentvolle en innovatieve leiders voor de toekomst. De uitvoering van het leerprogramma is daarbij in handen van de Universiteit Utrecht (USBO) en Het Huis Utrecht.

Binnen LinC Utrecht staat ervarings- en actiegericht leren centraal. Als deelnemer aan het programma ga je zelf en in teams aan de slag met de inhoud die je krijgt aangereikt. We dagen je hierbij uit om naar jezelf en je beroepspraktijk te kijken, maar ook op zoek te gaan naar kennis buiten de gebaande paden: wat kan je van jezelf en anderen leren?

Ben je nieuwsgierig naar LinC Utrecht en wil je volgend seizoen (vanaf 1 oktober 2018) deelnemen aan het programma, lees onderstaande voorwaarden en stuur een mail naar LinC@uu.nl.

Voor wie?

Je hebt minimaal 4 jaar werkervaring en werkt in de culturele sector binnen de Provincie Utrecht. Je beschikt over een afgeronde universitaire of HBO-opleiding of hebt een aantoonbaar vergelijkbaar werk- en denkniveau. Daarnaast:
• heb je een brandende motivatie (waaruit je ambitie en potentie blijkt) om het leerprogramma te willen volgen
• wil je in je eigen ontwikkeling en die van de sector investeren en ben je bereid hier tijd voor vrij te maken en energie in te steken
• ben je bereid om genereus om te gaan met je eigen netwerk en diensten ten behoeve van de sector
• heb je voldoende tijd om het programma te volgen (reken op gemiddeld 1 dag per week) en aanwezig te zijn bij de bijeenkomsten
• sta je open en ben je bereid om te leren, om standpunten, meningen en mentale modellen ter discussie te stellen en je handelingsrepertoire uit te breiden
• beschik je over de creativiteit en het innovatieve vermogen om buiten de grenzen van je eigen werkcontext en vraagstukken te kijken en ben je bereid nieuwe werk- en denkwijzen uit te proberen

Certificaat
Bij een succesvolle afronding van het programma ontvang je een certificaat van de Universiteit Utrecht als bewijs van deelname.

Inhoud
LinC Utrecht is opgebouwd uit drie onderdelen:
-Labs: tijdens 8 Labs van 2 dagen ontvang je kennis over actuele thema’s en vraagstukken die van invloed zijn op het culturele veld. De Labs zijn interactief van aard en zijn een combinatie van inhoud, inspiratie, kennis en vaardigheden. Onderwerpen van de Labs zijn onder andere leiderschap, samenwerkingsverbanden en partnerschappen, lobby en PR, nieuwe business- en financieringsmodellen, diversiteit, organisatieverandering en teamontwikkeling. Vanuit de Universiteit Utrecht worden wetenschappers, docenten en trainers ingezet om onderdelen van de Labs te verzorgen. Daarnaast nodigen we zowel andere kennisinstituten als praktijkspecialisten uit die we specifieke thema’s laten belichten.
-Persoonlijke ontwikkeling: je werkt onder begeleiding aan je persoonlijke effectiviteit en leervragen door middel van individuele coachingsgesprekken en begeleide intervisie bijeenkomsten.
-Interventures: in teams ga je samen werken aan daadwerkelijke complexe Utrechtse vraagstukken uit het culturele veld.

Planning
Het programma start in oktober 2017 en eindigt in oktober 2018. De Labs duren altijd twee dagen en worden ingepland op een maandag en aansluitende dinsdag en vinden plaats om de 1,5 maand. Elke Lab-dag begint om 9.30 uur en duurt tot 17.00 of 19.30 uur. De intervisiebijeenkomsten en coachingsgesprekken worden tzt op maandagen en dinsdagen ingepland. De uiteindelijke planning zal tzt bekend worden gemaakt. Voor het interventure-onderdeel besluiten deelnemers gedurende het programma zelf wanneer zij bijeenkomen.

Locaties
De Labs vinden plaats bij Het Huis (Boorstraat 107) te Utrecht. De intervisiebijeenkomsten en coachingsgesprekken zijn bij de Universiteit Utrecht (Bijlhouwerstraat 6). Locaties zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

Het programma wordt mede mogelijk gemaakt door de provincie Utrecht, de gemeente Amersfoort, de gemeente Utrecht en het K.F. Hein Fonds.

 

REAGEER