INHOUD HUIS-bewoner aan het woord: Lotte van den Berg

Lotte

Foto: Ivan Put

In Het HUIS huren theatermakers en andere professionals kantoorruimte. Zij zijn de bewoners van Het HUIS. In deze rubriek laten we een bewoner aan het woord. Deze keer is dat theatermaakster Lotte van den Berg.

Waarom heb je ervoor gekozen om in Het HUIS te komen werken?
De afgelopen vier jaar heb ik Dordrecht gewerkt. Dat is een stad waar theater en kunst niet vanzelfsprekend zijn. Ik vind het gezond om een tijd in een dergelijke omgeving gewerkt te hebben, maar het was ook eenzaam. Er was onvoldoende kritische context voor mijn werk. Ik had het verlangen te werken in een omgeving met andere makers.

Ik maak me zorgen over de ontwikkelingen in de kunsten. Ik merk dat de nadruk op het zakelijk denken mij in artistiek opzicht in de weg zit. Als we niet oppassen gaat dat denken over beleid en organisatie vóór de inhoud van het werk uit. Ik zie Het HUIS als metafoor voor het huidige theaterlandschap. Ook daarom vind ik het interessant om hier te zitten. Het HUIS moet zoeken naar de juiste balans van het zakelijke met de wens het centrum voor de podiumkunsten te zijn. Het HUIS is niet alleen iets nieuws, maar ook de continuering van een geschiedenis van alles wat hier eerder gedaan is. Deze tijd vraagt om een nieuwe aanpak. Ik vind het heel goed dat Het HUIS open is, dat we de jonge politieagenten van Jong Blauw en gemeenteambtenaren over de vloer krijgen. Anderzijds vind ik het belangrijk dat ook het fysiek maken van werk in Het HUIS gebeurt.

Voor een kleine organisatie zoals die van mij biedt Het HUIS veel voordelen. Ik vind het heel goed om vanaf het begin te onderzoeken wat Het HUIS voor mij kan betekenen en andersom. De achtervang en betrokkenheid vanuit de organisatie van Het HUIS vind ik heel fijn. Dat geldt ook voor het werken met meerdere makers op één kantoor. In deze tijd kiezen kunstenaars ervoor heel autonoom te werken, maar dat we dat als makers nu in één ruimte doen is in elk geval iets.

Je nam bij de verhuizing een schilderij mee. Waarom?
Op dat schilderij staan Jezus en Jozef. Ik heb het gekregen van mijn goede vriend Ward Weemhoff, met wie ik in Antwerpen een huis deelde. Op het eerste diner van OMSK in Dordrecht in een koude, lege fabriekshal was daar ineens dat schilderij. Sindsdien is Jezus altijd meegegaan. We wachten met ophangen totdat de muren van ons kantoor gewit zijn.

Wie wil je volgende keer in deze rubriek aan het woord laten?
Bas, de accountant van Kamphuis en Berhuizen die hier ook een bureau huurt. Ik ben benieuwd naar zijn mening over de balans tussen het zakelijke en het inhoudelijke.

Meer over OMSK/Lotte van den Berg: www.omsk.nl

REAGEER