Bezoek ons

We zijn open en geven vollop ruimte aan makers, programma en gasten. We willen graag dat je bezoek aan ons leuk én veilig is. Zorg daarom voor jezelf, maar ook voor anderen. Geef elkaar de ruimte, draag een mondkapje, desinfecteer en was je handen en blijf thuis bij verkoudheidsklachten.
Scroll down for English!

Veelgestelde vragen over je bezoek aan programma van Het Huis Utrecht

Ben ik verplicht een mondkapje te dragen?
Ja, een mondkapje is verplicht, tenzij je zit.

Hoe lang van tevoren is Het Huis geopend?
De deuren gaan 20 minuten voor aanvang open.

Waar kan ik straks plaatsnemen?
Voor aanvang krijg je een plek toegewezen van onze publieksbegeleider. Tussen alle plekken zit minstens 1,5 meter afstand.

Is de garderobe geopend?
Nee, neem je jas mee naar de zaal en hang hem over je stoel.

Kan ik gebruik maken van het toilet?
Ja, je kan gebruikmaken van het toilet. De toiletten worden regelmatig gereinigd. Maak je gebruik van het toilet tijdens een voorstelling, dan kan je helaas niet meer terug de zaal in.

Is het café geopend?
Nee, helaas.

Wat moet ik doen als ik gezondheidsklachten heb?
Bij verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak op de dag van het event, blijf dan thuis. Stuur uiterlijk vóór 10:00u s ‘ochtends een mail naar info@hethuisutrecht.nl of bel 0302315844. Je ontvangt dan de kosten van je ticket retour.

Let op: bovenstaande geldt voor events van Het Huis Utrecht, voor voorstellingen van Theater Kikker lees je de FAQ hier.

Zo zorgen we samen voor een veilig verblijf:

Wij zorgen voor:
– duidelijke routing
– goede ventialtie
– voldoende gelegenheid om je handen te desinfecteren
– toezicht op het aantal bezoekers

Van jou vragen we:
– elkaar de ruimte te geven ( minimaal 1,5m)
– je aan de richtlijnen van het RIVM te houden
– thuis te blijven bij verhoging of koorts, verkoudheidsklachten, benauwdheid en/of plotseling verlies van reuk of smaak

VISIT US

 

Het Huis is open for our makers, program and guests. We want your visit to be fun and safe. Therefore take care of yourself and others. Give each other space, wear a face mask, disinfect and wash your hands and stay at home when you have cold-related health complaints.

Frequently asked questions about your visit to Het Huis Utrecht

Am I obliged to wear a mouth mask?
Yes, a mouth mask is required unless you are seated.

How long in advance is Het Huis open?
The doors open 20 minutes before the start of the programme

Where will I be seated?
Before we start you will be assigned a place by our audience-guide. There is at least 1.5 meters between all seats.

Where can I leave my coat?
Please take your coat with you and hang it over your chair. Unfortunately our cloakroom is closed.

Can I use the toilet?
Yes, you can use the toilet. The toilets are cleaned regularly. If you use the toilet during a performance, you will unfortunately not be able to go back into the theater.

Is the cafe open?
No, unfortunately our bar is closed in compliance with the current regulations.

What should I do if I have health problems?
In case of a cold or fever, cold related health issues, shortness of breath and / or sudden loss of smell or taste on the day of the event, stay at home. Send an email to info@hethuisutrecht.nl or call 0302315844 before 10 a.m. at the latest. We will then reimburse the price of your ticket.

Please note: the above applies to events of Het Huis Utrecht, for performances by Theater Kikker you can read the FAQ here.

Together we can ensure a safe stay:

We take care of:
– a clear routing
– plenty of opportunity to disinfect your hands
– good ventilation
– monitoring the number of visitors

Of you we ask:
– to give each other space, keep 1,5m distance
– to adhere to the guidelines of the RIVM
– to stay home in case of a cold or fever, cold related health issues, shortness of breath and / or sudden loss of smell or taste