INHOUD Anne Faber Stipendium uitgereikt aan Wendy van Os

Op dinsdag 22 mei j.l. reikte Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Ingrid van Engelshoven voor de eerste keer het Anne Faber Stipendium uit, een jaarlijkse toelage voor talentvolle zakelijk leiders in de podiumkunstensector ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden Anne Faber.

Voorbode voor succesvolle carrière
Na een stevige selectieprocedure is uit de aanmeldingen, Wendy van Os (1995) geselecteerd. De commissie, bestaande uit deskundigen en familieleden, koos unaniem voor Van Os. “Wij zien in Wendy een zeer talentvol jonge zakelijk leider met enorme potentie in groei en een prachtige stip aan de horizon waar ze naar toe wil werken (…) Wendy legt de lat voor zichzelf hoog, is nieuwsgierig naar anderen en zichzelf en eigenwijs genoeg om buiten de gebaande paden te treden. Ook is ze goed in staat om mensen met elkaar te verbinden. Dit zijn eigenschappen die Anne ook had en die volgens de commissie een voorbode zijn voor een succesvolle carrière als zakelijk leider in de kunstensector”.

Noodzaak zakelijk leiders
De commissie van het Anne Faber Stipendium is zeer te spreken over de kwaliteit van de aanvragen en de energie die door de kandidaten is gestoken in het uitwerken van plannen en visies. De noodzaak van deze toelage komt in alle aanvragen naar voren. Voor jong zakelijk talent in de kunstsector is het moeilijk om het hoofd boven water te houden en daarnaast ook nog tijd vrij te maken om je te ontwikkelen binnen het vakgebied.

Toekomst
Om ook in de toekomst het Anne Faber Stipendium te kunnen uitreiken blijven begunstigers nodig. Het is mogelijk om het Anne Faber Stipendium te steunen en de voortzetting van het stipendium te waarborgen door een bijdrage over te maken op IBAN NL78RABO0394413261 t.n.v. Het Huis Utrecht o.v.v. Anne Faber Stipendium.

Over het Anne Faber Stipendium
Anne Faber had de ambitie om de functie van zakelijk leider te bekleden in de kunstwereld. Bij Het Huis Utrecht zette zij stappen in deze richting. Met het Anne Faber Stipendium wil Het Huis Utrecht de naam en ambitie van Anne positief laten voortleven en tevens een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van talentvolle zakelijk leiders in de theater- en danswereld. Het stipendium bedraagt een toelage van € 15.000 voor een op maat gemaakt ontwikkelingstraject. Belangrijke onderdelen van dit traject vormen scholing, netwerkvorming, een vaste werkplek en deelname aan het leiderschapsprogramma LinC Utrecht.

Het Anne Faber Stipendium wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Utrecht, HKU – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Universiteit Utrecht, Het Huis Utrecht en donaties van fondsen, collega-kunstinstellingen, private bedrijven en particulieren.

Het Huis Utrecht is gevestigd in de Utrechtse wijk Pijlsweerd en biedt ruimte voor de ontwikkeling van (jonge) theatermakers. Met programmering, activiteiten en ontmoetingen brengt Het Huis Utrecht maatschappelijke vraagstukken en kunst nader tot elkaar.

REAGEER