Anne Faber Stipendium 2020

Het stipendium voor talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten.

De aanvraagprocedure is geopend en loopt tot en met vrijdag 13 maart 2020

 

Het Anne Faber Stipendium ondersteunt talentvolle startende zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun visie, kennis en leiderschap. Het stipendium wordt vanaf 2018 jaarlijks aan één kandidaat uitgereikt en bedraagt een toelage ter waarde van €15.000,- euro voor scholing, coaching, netwerkvorming en een kleine bijdrage in het levensonderhoud. Wil je kans maken op het stipendium? Kijk dan hier voor de aanvraagprocedure en voorwaarden voor deelname.

Ben jij benieuwd hoe Linda Kokke ( de ontvanger van 2019), zich binnen het stipendium ontwikkelt? Lees het hier in haar blog!

Niet aanvragen, wel geïnteresseerd? Word begunstiger!
Het stipendium kan alleen bestaan dankzij giften van particulieren, partners van Het Huis Utrecht en het bedrijfsleven. Sluit je aan en ondersteun het stipendium, zodat we deze ook in de toekomst kunnen blijven uitreiken.

Dit kan door een bijdrage over te maken naar IBAN NL91 TRIO 0379 3905 23 t.n.v. Stichting Makersfonds (verbonden aan Het Huis Utrecht) o.v.v. Anne Faber Stipendium. Wilt u na uw donatie op de hoogte blijven van het stipendium? Mail dan naar info@hethuisutrecht.nl o.v.v. donatie Anne Faber Stipendium.

Over Anne en haar ambities
Anne Faber werkte bij Het Huis Utrecht toen zij in het najaar van 2017 door een misdrijf om het leven werd gebracht. Anne wilde directeur of zakelijk leider worden in de culturele sector. De eerste stappen die zij in de theaterwereld (bij Het Huis Utrecht) zette kenmerkten zich door een combinatie van nieuwsgierigheid en eigengereidheid. Kenmerken die een voorbode zijn van een succesvolle loopbaan in de kunstensector.

Het Huis Utrecht wil met het Anne Faber Stipendium de ambitie van Anne voortzetten en een actieve bijdrage leveren aan de loopbaan van de nieuwe zakelijk managers in de culturele sector.

Waarom een stipendium voor zakelijk leiders?
Een zakelijk leider behartigt de zakelijke kant van het artistieke werk van een kunstenaar of gezelschap. Hierdoor kan het artistieke werk en daarmee de kunstenaar zich verder ontwikkelen. De zakelijk leider houdt zich bezig met organisatie en financiering, weet waar kansen liggen en kan deze vertalen naar strategische plannen. Daarnaast bouwt een zakelijk leider aan een goed netwerk, betrekt partners, regelt speelplekken en verbindt publiek aan het werk van de kunstenaar of gezelschap.

Op dit moment kent het kunstvakonderwijs geen gerichte opleiding zakelijk leiderschap. Potentiële talenten leren het vak in de praktijk. Deze praktijk is weerbarstig. Beginnende kunstenaars en gezelschappen hebben vaak niet de mogelijkheid om een zakelijk leider te betalen. Hierdoor is het een vak dat veelal in de vrije tijd wordt uitgeoefend en vaak niet tot wasdom komt. Voor zakelijk leiders bestaan er geen beurzen en er zijn tot nu toe nog geen fondsen of overheden die investeren in de zakelijke kant van de artistieke organisatie. Hierdoor is, mede door de bezuinigingen vanuit de overheid voor ontwikkeling van jonge gezelschappen, er een groot tekort aan zakelijke leiders ontstaan.

Het Huis Utrecht wil de komende jaren met het Anne Faber Stipendium een bijdrage leveren aan een nieuwe generatie zakelijk leiders en zo meehelpen dit tekort terug te dringen.

Zakelijk leider van de toekomst

De zakelijk leiders van de toekomst zijn in staat om het interne creatieproces van een artistieke organisatie te verbinden met de kansen, wensen en eisen van de buitenwereld. Zij moeten zich staande weten te houden in een veranderende kunstenwereld waarin subsidies schaars en ondernemerschap en netwerkvorming essentieel zijn om een duurzame praktijk op te zetten. Succesvolle kunstenaars en gezelschappen werken vanuit een actueel maatschappelijk en politiek besef. Het werk dat ze maken past niet altijd binnen de bekende genres en wordt steeds vaker buiten de reguliere theaterpraktijk uitgevoerd. Dit vraagt van een zakelijk leider eenzelfde creativiteit, drive en actualiteitsbesef om plannen uitgevoerd te krijgen en een grote mate van ondernemerschap dat verder reikt dan het aanvragen van subsidies.

Het traject
Het uitgangspunt van het Anne Faber Stipendium is ruimte voor ontwikkeling. Deze ontwikkeling richt zich op drie pijlers: vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming. Met de vraagstelling, leerdoelen en het plan van aanpak van de kandidaat als startpunt wordt er op maat invulling aan het traject gegeven.

De aanvraagprocedure is nu geopend en loopt tot en met vrijdag 13 maart 2020