INHOUD Aanvraagprocedure en voorwaarden Anne Faber Stipendium 2019

Aanvraagprocedure en voorwaarden

De aanvraagprocedure loopt tot en met donderdag 28 maart 2019. Inzendingen die 29 maart vóór 09:00u binnen komen worden nog in behandeling genomen!

Het Anne Faber Stipendium geeft zakelijk leiders in spé ruimte voor ontwikkelingen richt zich op drie sporen: vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming. Het traject wordt op maat ingevuld met als startpunt de vraagstelling, leerdoelen en plan van aanpak van de kandidaat.

Na de selectie volgt de kandidaat een traject met een looptijd van maximaal 10 maanden en een werkbudget van € 15.000,-. Dit budget is opgebouwd uit een bedrag voor deelname aan programma’s en een kleine bijdrage in het levensonderhoud.

Het Huis Utrecht vormt de vaste basis voor de ontvanger van het stipendium, met een fysieke werkplek in een omgeving van zakelijk leiders, producenten en (theater)makers. Componenten van het traject kunnen o.a. bestaan uit:

 • Deelname aan het programma LinC Utrecht (Leiderschap in Cultuur) of soortgelijk programma
 • Budget voor deelname aan scholing, netwerkbijeenkomsten en trainingen en workshops
 • Meelopen bij culturele instellingen, zakelijk leiders, fondsen en/of overheden
 • Coaching op persoonlijk vlak en een mentor op vakinhoudelijke ontwikkeling

 

Wie kunnen een aanvraag indienen bij het Anne Faber Stipendium?
Profiel van de kandidaat

 • De kandidaat heeft minimaal een Hbo-opleiding op het gebied van management of aantoonbaar vergelijkbare kennis en ervaring. De aanvrager moet actief zijn in het werkveld van de podiumkunsten
 • De kandidaat heeft twee jaar ervaring in opbouw naar een beroepspraktijk in de theaterwereld. Hij/zij is en blijft in het stipendiumjaar verbonden aan de managementkant van die beroepspraktijk
 • De kandidaat is een ‘zelfstarter’ en netwerker die weet wat hij/zij wil en een goed beeld heeft van de eigen ambities en leerdoelen
 • De kandidaat beschikt over veel commitment, is bereid tijd te investeren in de eigen ontwikkeling en kan deze tijd realistisch vrijmaken
 • De kandidaat is bereid om tijdens het traject en in de toekomst als ambassadeur van het stipendium op te treden
 • De kandidaat is woonachtig in Nederland

 

Selectiecriteria commissie
Beoordeling van de aanvragen
Een commissie beoordeelt, selecteert en toetst de aanvragen. Deze commissie bestaat uit Bert Derkx, Elze van Heeswijk (moeder van Anne), Marjolein Verhallen (Universiteit Utrecht, coördinator LinC programma’s landelijk en Utrecht) en Guido Besselink (zakelijk directeur Het Huis Utrecht).

Waar moet de aanvraag aan voldoen?
De aanvraag is een plan opgesteld door de kandidaat en moet bestaan uit:

 • Een introductie van de kandidaat
 • Een uitgebreide motivatie voor deelname
 • Een overzicht van hetgeen de kandidaat reeds heeft bereikt en een persoonlijke toekomstvisie op wat de kandidaat wil bereiken in 5 tot 10 jaar
 • Een overzicht van leerdoelen en visie op de eigen ontwikkeling
 • Een wensenlijst van begeleiders en/of organisaties die bij kunnen dragen aan het halen van de leerdoelen en de ontwikkeling kunnen stimuleren
 • Een helder idee over hoe de kandidaat kan bijdragen aan de toekomst van het Anne Faber Stipendium
 • CV, LinkedIn-profiel en referenties

Voorwaarden voor deelname:
Eindrapportage
De ontvanger maakt een eindverslag en werkt mee aan tussentijdse evaluaties. Ook vraagt het stipendium een inspanning om nieuwe fondsen en sponsoren te werven voor de volgende kandidaten.

Inhoudelijke bijdrage programmering Het Huis Utrecht
De kandidaat is bereid om in lijn met het traject een bijdrage te leveren aan activiteiten van Het Huis Utrecht.

Terugbetalingsverplichting
Mocht een kandidaat gedurende het Stipendiumjaar het traject afbreken dan stopt de betaling en ondersteuning en, afhankelijk van de reden, bestaat er een gedeeltelijke of gehele verplichting tot terugbetaling van de tot dan toe ontvangen gelden.

Procedure
Kandidaten kunnen een aanvraag indienen per mail via annefaberstipendium@hethuisutrecht.nl / Sluitingsdatum: donderdag 28 maart 2019.

Gesprekken
Uit de aanmeldingen worden 6 tot 8 kandidaten geselecteerd voor een kennismakingsgesprek op 11 april 2019. Op 10 mei vinden de selectiegesprekken plaats met de 3 overgebleven kandidaten. Aanvragers van het Stipendium moeten beschikbaar zijn op deze dagen.

Het Anne Faber Stipendium wordt mede mogelijk gemaakt door bijdragen van de Gemeente Utrecht, HKU – Hogeschool voor de Kunsten Utrecht, Het Huis Utrecht en donaties van fondsen, collega-kunstinstellingen, private bedrijven en particulieren.

REAGEER