INHOUD Aanvraagprocedure Anne Faber Stipendium deadline 28 maart a.s.

Het Anne Faber Stipendium ondersteunt jonge zakelijk leiders binnen de podiumkunsten in het verder ontwikkelen van hun leiderschap. Het Huis Utrecht is het Anne Faber Stipendium gestart ter nagedachtenis aan de in 2017 overleden collega Anne Faber. Het is vanaf nu mogelijk om een aanvraag in te dienen.

Over het traject

Het Anne Faber Stipendium geeft zakelijk managers in spé ruimte voor ontwikkeling en is gericht op drie sporen: vakinhoudelijke ontwikkeling, persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming. Het traject is op maat met als startpunt de eigen vraagstelling, leerdoelen en plan van aanpak van de trainee. Na de selectie volgt de kandidaat vanaf september a.s. een traject met een looptijd van maximaal 10 maanden en een werkbudget van € 15.000. Dit budget bestaat voor een gedeelte uit een kleine bijdrage in inkomen en uit een gedeelte voor deelname aan programma’s.

Een fysieke werkplek bij Het Huis Utrecht in een omgeving van zakelijk leiders, producenten en (theater)makers vormt de vaste uitvalsbasis voor de trainee. Componenten van het traject kunnen o.a. bestaan uit:

 • Deelname aan het programma LinC Utrecht (Leiderschap in Cultuur) of soortgelijk programma
 • Budget voor deelname aan netwerkbijeenkomsten, trainingen en workshops
 • Meeloop-stages bij culturele instellingen, fondsen en/of overheden
 • Coaching op persoonlijk vlak en een mentor op vakinhoudelijke ontwikkeling

 

De aanvraagprocedure is nu gestart en loopt tot en met woensdag 28 maart 2018 a.s.

Wie kunnen meedingen en een aanvraag indienen bij het Anne Faber Stipendium?

Profiel van de kandidaat

 • De trainee heeft minimaal HBO-opleiding op het gebied van management of aantoonbaar vergelijkbare kennis en ervaring. De aanvrager moet actief zijn in het werkveld van de podiumkunsten
 • De trainee heeftwee jaar ervaring in opbouw naar een beroepspraktijk in de theaterwereld. Je bent en blijft in het stipendiumjaar verbonden aan de managementkant van die beroepspraktijk
 • De trainee is een een ‘zelfstarter’ en netwerker die weet wat hij/zij wil en een goed beeld heeft van de eigen ambities
 • De trainee beschikt over veel commitment en is bereid tijd te investeren in de eigen ontwikkeling
 • De trainee is bereid om tijdens het traject en in de toekomst als ambassadeur van het stipendium op te treden
 • De trainee is woonachtig in Nederland

 

Selectiecriteria commissie

Beoordeling van de aanvragen
Een commissie beoordeelt, selecteert en toetst de aanvragen. Deze commissie bestaat uit Bert Derkx, Elze van Heeswijk (moeder van Anne), Marjolein Verhallen (Universiteit Utrecht, coördinator LinC programma’s landelijk en Utrecht) en Guido Besselink (zakelijk directeur Het Huis Utrecht)

Waar moet aanvraag aan voldoen?

De aanvraag is een plan opgesteld door de kandidaat en moet bestaan uit:

 • Een introductie van de kandidaat
 • Een uitgebreide motivatie voor deelname
 • Een overzicht van hetgeen de kandidaat reeds heeft bereikt en een persoonlijke toekomstvisie op wat de kandidaat wil bereiken in 5 tot 10 jaar
 • Een overzicht van leerdoelen en visie op de eigen ontwikkeling
 • Een wensenlijst van begeleiders en/of organisaties die bij kunnen dragen aan halen van leerdoelen en eigen ontwikkeling kunnen stimuleren
 • Een helder idee over hoe de kandidaat kan bijdragen aan de toekomst van het Anne Faber Stipendium
 • CV en referenties

 

Voorwaarden voor deelname:

Eindrapportage
De trainee levert een eindverslag af en werkt mee aan tussentijdse evaluaties. Ook vraagt het stipendium een inspanning om nieuwe fondsen en sponsoren te werven voor de volgende kandidaten.

Inhoudelijke bijdrage programmering Het Huis Utrecht
De trainee is bereid om in lijn met het traject een bijdrage te leveren aan activiteiten van Het Huis Utrecht zoals de jaarlijkse Makersdag of het samenstellen van een terugkerend programma zoals de talkshow TAAI.

Terugbetalingsverplichting
Mocht een trainee er gedurende het jaar mee stoppen dan:
– stopt de betaling en ondersteuning
– afhankelijk van de reden bestaat er een gedeeltelijke of gehele verplichting tot terugbetaling van de tot dan toe ontvangen gelden.

Praktisch: aanmelden

Kandidaten kunnen een aanvraag indienen per mail via annefaberstipendium@hethuisutrecht.nl
Sluitingsdatum: woensdag 28 maart 2018

Niet meedingen, wel geïnteresseerd? Word begunstiger!

Het is mogelijk om het Anne Faber Stipendium te steunen en het de toekomst van het stipendium te waarborgen door een bijdrage over te maken op IBAN NL78RABO0394413261 t.n.v. Het Huis Utrecht o.v.v. Anne Faber Stipendium.

REAGEER